Vill bevara och utveckla det fina i Vårdinge-Mölnbo

Denna mandatperiod har Ville Mikkola (S) fått uppdraget att leda kommundelsnämnden Vårdinge-Mölnbo som ordförande. Ett viktigt uppdrag där han, tillsammans med övriga ledamöter i nämnden, ska verka för att bevara det fina i Vårdinge-Mölnbo och utveckla kommundelen.
Ville Mikkola, ordförande i Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

Den demokratiska processen är viktig för mig. Att få vara en del av den och kunna påverka hur vi formar vår framtid är spännande, berättar Ville. 

Ville är bosatt i Mölnbo med sambo och barn sedan 11 år. En av fördelarna med att bo i Mölnbo är den vackra landsbygden och samtidigt ha närheten till staden. Här finns en bra skola och ett rikt föreningsliv med bland annat en levande idrottsplats för både spontanidrott och planerade aktiviteter.

Jag vill gärna arbeta för att fler människor ska få möjligheten att flytta ut hit och bosätta sig i vår fina kommundel så att vi kan fortsätta utveckla den fina verksamheten på förskola och skola.

Utöver sitt ordförandeuppdrag arbetar Ville på Folksam som partneransvarig för facklig försäljning, med Sörmland som arbetsområde. Han har varit aktiv fritidspolitiker i fyra mandatperioder, och är nu inne på den femte. Han har tidigare suttit som ersättare och ledamot i Tekniska nämnden.

Jag tror på alla människors lika värde både socialt och i arbetslivet. Jag blev fackligt aktiv på mitt arbete i början 2000-talet och via detta var det en självklarhet för mig att bli medlem i Socialdemokraterna och även att engagera mig politiskt. 

På frågan om det finns några utmaningar i kommundelen nämner han flera, vatten- och avloppsfrågan i delar av kommundelen som gränsar mot Gnesta är en. Men kollektivtrafiken är den mest akuta.

För att kommundelen ska kunna utvecklas måste vi ha en välfungerande kollektivtrafik så att man kan ta sig till skola och arbete, avslutar Ville.

Fler nyheter från Socialdemokraterna i Södertälje.

facebook Twitter Email