S-föreningarna

De socialdemokratiska föreningarna är det lokala partiets grundorganisationer. De utgörs av orts- och stadsdelsföreningar, arbetsplatsföreningar, s-fackföreningar, kulturföreningar, samfundsföreningar, intresseföreningar med mera. Som medlem är du välkommen att ansluta dig till den eller de föreningar du vill och känner lyfter frågor som berör dig och dina intressen.

Här nedan hittar du Södertäljes lokala S-föreningar och kontaktuppgift till respektive ordförande:

Brunnsäng-Grusåsen
Ordförande Anneli Wikström, anneli.pl.wikstrom@gmail.com
IF Metallsossen
Ordförande Katja Nilsson, katja.nilsson@ifmetall.se
LO-sossen i Södertälje – under konstituerande
SSU
Ordförande Sandra Albeer, sandraalbeer@gmail.com
Södra kommundelarna
Ordförande Susanne Bergström, susanne.bergstrom@sodertalje.se
Södertälje Kvinnoklubb
Ordförande Viveka Ek, viveka.p.ek@telia.com
Södertälje Stad
Ordförande Anders Lago, anders.lago@hsb.se
Torsdagsklubben
Ordförande NilsErik Eriksson, nilserik.0855060471@bahnhof.se
Tveta
Ordförande Lisa Aggeborn, lisaaggeborn@gmail.com
Västertälje – arbete pågår
Östertälje
Ordförande Tommy Zetterwall, tommy.zetterwall@gmail.com

facebook Twitter Email