S-föreningarna

De socialdemokratiska föreningarna är det lokala partiets grundorganisationer. De utgörs av orts- och stadsdelsföreningar, arbetsplatsföreningar, s-fackföreningar, kulturföreningar, samfundsföreningar, intresseföreningar med mera. Som medlem är du välkommen att ansluta dig till den eller de föreningar du vill och känner lyfter frågor som berör dig och dina intressen.

Här nedan hittar du Södertäljes lokala S-föreningar och kontaktuppgift till respektive ordförande:

Birka –
Ordförande Anneli Wikström, anneli.pl.wikstrom@gmail.com
IF Metallsossen
Ordförande Juha Kuronen, juhkur@hotmail.com
LO-sossen i Södertälje – 
Ordförande Tomas Kullberg, tomas.kullberg@byggnads.se
SSU
Ordförande Petrus Agirman, zakay_98@hotmail.com
Södra kommundelarna
Ordförande Susanne Bergström, susanne.bergstrom@sodertalje.se
Södertälje Kvinnoklubb
Ordförande Viveka Ek, viveka.p.ek@telia.com
Södertälje Stad
Ordförande Robert Ask, roberask@gmail.com
Torsdagsklubben
Ordförande Rose-Marie Jacobsson, rose-marie.jacobsson@sodertalje.se
Tveta
Ordförande Lisa Aggeborn, lisaaggeborn@gmail.com
Västertälje – arbete pågår
Östertälje
Ordförande Tommy Zetterwall, tommy.zetterwall@gmail.com

facebook Twitter Email