Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2017/18:1462

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters, såsom assyriers/syrianers/kaldéers, religions- och övertygelsefrihet säkras och att en religionsdialog förs mellan olika religiösa och etniska grupper i Irak och Syrien, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för religiösa och etniska minoriteter i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak och Syrien där de som tillhör religiösa och etniska minoriteter, såsom assyrier/syrianer/kaldéer, länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot dem har förstärkts efter radikala islamistiska gruppers tillkomst och deras terror i Irak och Syrien. De som tillhör religiösa och etniska minoriteter i Irak behöver skydd, och respekt måste tas till de religiösa gruppernas och etniska minoriteternas olika språk och kulturer. Det är av yttersta vikt att den religiösa och etniska mosaiken bevaras inte minst för folkens identitet och att fokus ligger på dialog mellan företrädare för olika religioner och etniciteter.

facebook Twitter Email