Kyrkovalet 2017

Svenska kyrkan är en öppen och samhällsengagerad folkkyrka. Den hotas idag av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. Socialdemokratin är idag en kraft av betydelse i Svenska kyrkan, tack vare många engagerade kyrkopolitiker runt hela vårt land.

I valet 2017 kommer vi därför arbeta för att få ett så stort stöd som möjligt. Så vi kan fortsätta bibehålla en öppen och välkomnande kyrka.

Vi Socialdemokrater vill bl.a att:

 • All verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv.
 • All barnverksamhet ska vara avgiftsfri.
 • Inga avgifter ska vara kopplade till konfirmation
 • Den ideella musikverksamheten ska stimuleras.
 • Kyrkan ska välkomna externa kulturarrangörer.
 • Kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas och vara öppna.
 • Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet
 • Medmänniskor ges stöd utifrån deras behov.
 • Utveckla kyrkans roll i välfärden.
 • Kyrkan ska stå upp för HBTQ-personers rätt och motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd.
 • Kyrkan ska stå upp mot rasism och religionsförtryck.
 • Det internationella engagemanget ska vara fortsatt starkt.
 • Andelen miljömärkt el som används av Svenska kyrkan ska öka varje år.
 • Kyrkor och andra kulturhistoriskt viktiga byggnader ska renoveras på ett sätt som både slår vakt om kulturvärden och minimerar miljöbelastningen.
 • Fairtrade-varor ska vara en självklarhet i hela Svenska kyrkan.
 • Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Alla anställda ska ha rätt till kompetensutveckling för att stärka både människan och kyrkan.
 • Utveckla ett jämställt ledarskap.
 • Ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser.
 • Satsa på aktiviteter för unga i kyrkan.
 • Fler unga ska bli förtroendevalda i Svenska kyrkan.
 • Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara i kyrkans upphandlingar.
 • Upphandlingsriktlinjer som är enkla och tydliga utarbetas
 • Svenska kyrkan ska stödja det lokala och nära.

 

Läs gärna mer om vad vi vill göra i vårt Kyrkopolitiska handlingsprogram.

 

facebook Twitter Email