Välkomna till Södertälje – platsen där världarna möts!

Idag välkomnar vi RFSL till Södertälje. Vi ska också få vara med om den första Prideparaden någonsin här i vår stad.

Södertälje ska vara en öppen, inkluderande och välkomnande plats. Det leder till kreativitet och trivsamhet och detta förhållningssätt ska vara bärande för vår kommun.

Som politiker, medborgare och medmänniskor har vi alla ett ansvar. Alla människors lika rätt oavsett vem vi väljer att älska eller hur vi väljer att definiera oss kanske låter som en självklarhet. Tyvärr är verkligheten en annan. Hot, våld och diskriminering på grund av sexuell läggning är fortfarande ett stort problem både i Sverige och i Södertälje. Vi vet att det finns många i Södertälje som inte vågar vara öppna med sin sexuella identitet. Det finns ungdomar som inte vågar berätta för sin familj och sina vänner. Det finns vuxna som får ett svårare liv när man väljer att lämna ett heterosexuellt förhållande för att leva med en person av samma kön. Det finns normer och värderingar som vi tillsammans måste synliggöra och förändra.

För att öka kunskaper om och förståelse för människors självklara rätt att vara den man är behövs aktiv förändring. Det viktigaste av allt är vad varje enskild människa gör i sin vardag för att bryta nedärvda mönster och gammal ångestskapande moral. Vare sig det gäller vår härkomst, vår sexuella läggning, vår religion eller något annat så måste alla människors lika värde komma i främsta rummet.

I Södertälje bor det personer med bakgrunder från alla världens hörn. Kulturer, normer och värderingar möts här dagligen. Vi har varje dag ett ansvar för att alla ska kunna leva sida vid sida och vi arbetar aktivt med frågorna i Södertälje kommun. Vi ser det som en självklarhet att kommunen måste kunna ta tillvara den styrka och kompetens som finns hos varje enskild och unik människa.

Idag visar vi att varje människa är viktig för den hen är. Idag hissar vi Prideflaggan och visar att Södertälje är platsen där världarna möts

  • Boel Godner (S)
  • Elof Hansjons (S)
  • Marita Lärnestad (M)
  • Ewa Lofvar Konradsson (MP)
  • Staffan Norberg (V)
  • Mats Siljebrand (L)
  • David Winerdal (KD)
  • Tage Gripenstam (C)
facebook Twitter Email