trygghetskameror

Trygghetskameror är bra för Södertälje

Polismyndigheten planerar en satsning på trygghetskameror av allmänna platser i Södertälje, utifrån erfarenheter som dragits i Järva och i Malmö.

Planering av denna satsning har genomförts i samverkan mellan polisen och kommunkoncernen.

Gemensamt över blockgränserna ställer vi oss bakom denna satsning. Vi vill se ett tryggt Södertälje och där kameror kan öka tryggheten för våra medborgare ser vi gärna att de används.

Kommunen arbetar sedan en lång tid tillbaka med kameror för att öka säkerheten och skyddet av några av våra fastigheter. Detta arbete har varit framgångsrikt och bidragit till minskad skadegörelse och därmed stoppat brott.
Vi upplever också att det finns ett brett stöd hos allmänheten kring att använda kameror för att öka tryggheten. Det som hittills har hindrat kameraanvändningen i större omfattning har varit restriktivitet från statliga myndigheter utifrån hur man tolkat lagstiftningen i Sverige.
När polismyndigheten nu får ökade möjligheter att använda trygghetskameror är det vår gemensamma uppfattning att kommunen ska stötta detta. Vi har därför gemensamt över blockgränserna givit i uppdrag att kommunorganisationen i sin helhet ska samverka med polisen för att satsningen på trygghetskameror ska kunna bli så omfattande som möjligt.
I samband med att polisens nu utökar användningen av trygghetskameror har vi dessutom givit som uppdrag att göra en översyn kring hur kommunens egen användning av kameror ska kunna utvidgas. Om detta kräver mer resurser kommer vi att vara beredda att tillskjuta dem.
Vi är överens om att använda de medel som krävs för att Södertälje ska vara en trygg och säker plats. I de fall det är trygghetskameror som krävs vill vi se att dessa används i den utsträckning som möjliggörs av lagstiftningen.

Boel Godner (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Elof Hansjons (S)
Kommunalråd

Marita Lärnestad (M)
Kommunalråd i opposition

Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Kommunalråd

Mats Siljebrand (L)
Gruppledare

Staffan Norberg (V)
Kommunalråd

Tage Gripenstam (C)
Gruppledare

David Winerdahl (KD)
Gruppledare

facebook Twitter Email