Torsdag(S)klubben lyfter frågor för pensionärer

En av våra lokala S-föreningar i Södertälje är Torsdagsklubben. I den kan man engagera sig i frågor som berör pensionärer.
Ordförande för Torsdagsklubben NilsErik Eriksson.

– Vi brukar säga att vi är en förening för oss som är ”årsrika”, det vill säga pensionärer. Men man behöver inte ha fyllt 65 år, berättar Torsdagsklubbens ordförande NilsErik Eriksson.

Torsdagsklubben arbetar för att delge medlemmarna det som är viktigt ur ett äldreperspektiv, nationellt, regionalt och kommunalt. Det kan handla om och att framhålla de äldres behov, främst till kommunen, och kan ske via direkta frågor till våra valda i nämnder och styrelser, via motioner och genom att delta i olika sammanhang. Föreningen verkar även för att äldre ska vara representerade i nämnder och styrelser.

– På våra medlemsmöten försöker vi lyfta aktuella frågor, främst med olika nämndordförande och annat som kan vara av intresse. Men vi anordnar också möten med studiebesök och olika former av underhållning, avslutar NilsErik.

Om du är intresserad av att bli medlem i Torsdagsklubben, eller någon av våra andra S-föreningar hittar du kontaktuppgifterna här.

facebook Twitter Email