trygg polis

Tillsammans för ett tryggare Södertälje

Att man ska kunna känna sig trygg i Södertälje är en prioriterad fråga för oss. I årets budgetförslag lägger vi nu närmare 26 mkr extra på att öka tryggheten för oss som bor i vår kommun.

Vi vill fortsätta på den redan inslagna vägen där vi förstärker det som vi vet fungerar: ett fördjupat samarbete med polisen, ökad kommunal närvaro i särskilt utsatta områden, fler trygghetskameror, krafttag mot svarta hyreskontrakt och fortsatt prioritering av skolan

I vår kommun har vi dåliga erfarenheter av grov organiserad brottslighet, segregation, svart hyresmarknad, svart arbetsmarknad och utanförskap. Det är faktorer som både var för sig och tillsammans skapat otrygghet på flera platser i vår kommun. Uppgiften att hela tiden öka tryggheten är svår men vi tar den på största allvar. Sedan flera år har kommunen ett mycket tätt och omfattande samarbete med polis och räddningstjänst kring trygghets- och säkerhetsfrågor. Det handlar i första hand om förebyggande insatser för att barn och unga inte ska falla in i kriminalitet. Det är ingen ”quick fix” utan ett långsiktigt arbete med många delar.
För det första så finns det ingen förebyggande insats som är bättre än en likvärdig skola. Att se till att alla barn får en god utbildning är kommunens viktigaste uppdrag. Det kan vara en nog så svår uppgift i en segregerad stad men vårt systematiska kvalitetsarbete i skolan har lett till att resultaten stadigt har förbättras de senaste åren. Gymnasiebehörigheten för våra ungdomar är nu högre än rikssnittet.

För det andra driver vi hårt  frågan om EBO-lagens avskaffande. Att asylsökande från första dagen i Sverige kan välja att bosätta sig på egen hand utan att Migrationsverket undersöker var man bosätter sig har lett till att vi fått ett svårt segregerat land med trångboddhet, utanförskap, svarta hyreskaruseller och till och med framväxande parallellsamhällen i ett antal bostadsområden i Sverige. Det är en farlig utveckling och vi gör stora ansträngningar för att motverka det. Det går nu bättre och bättre för Södertälje och vi Södertäljebor känner oss allt tryggare. Men det är inte ett färdigt arbete. Det gäller att hålla i och hålla ut och se vad som verkligen ger resultat. Förstärkningar av skola och fritidsgårdar, förebyggande insatser, trygghetsvakter, trygghetskameror och trygghetsbelysning ger sammanlagt 25,9 miljoner i tillskott till vårt trygghetsarbete. Men allt handlar inte om pengar. Till syvende och sist har vi alla som bor på just vår fina plats på jorden ett ansvar för att skapa trygghet och trivsel. Vi behöver alla hjälpas åt. Det blir bäst så.

Boel Godner (S)
Kommunstyrelsens ordförande
facebook Twitter Email