Telgebostäder kraftsamlar för att få bukt med svarthandeln med hyreskontrakt

Telgebostäder intensifierar arbetet med att hitta de som olovligt hyr ut eller säljer svarta hyreskontrakt. Det handlar om att skärpa upp de egna rutinerna och kraven, agera på tips, bevakning av marknaden samt ökat samarbete med kommunen och de privata hyresvärdarna. En kraftsamling som ger resultat. Hittills i år har Telgebostäder skilt 82 hyresgäster från sitt hyreskontrakt. Men detta räcker inte. Lagstiftningen behöver skärpas.

Välfärdssystemet är de kriminellas nya levebröd. En marknad som numer lockar kriminella aktörer är bostäderna i hyresrättsbeståndet. Här är de ekonomiska incitamenten för brottslig kreativitet mycket starka samtidigt som hyresvärdarnas möjligheter att agera är begränsade. I Södertälje har vi under ett antal år kunnat notera en ökad handel med svarta hyreskontrakt och inneboendeplatser. Vi vet att det i Södertälje finns personer som sätter andrahandsuthyrning i system för att öppna dörrar till välfärdssystemen, tvätta pengar, tjäna pengar och lösa bostadssituationen för anhöriga på olovlig väg. Det finns personer i Södertälje som helt försörjer sig på att sälja hyreskontrakt och utnyttjar svårigheten att få ett eget boende och den utsatthet som många människor befinner sig i. Roten till att denna ljusskygga företeelse frodas är utan tvekan lagen om eget boende, EBO, vilket är ett tungt vägande skäl för varför denna lagstiftning måste avvecklas.

Telgebostäder och andra hyresvärdar har begränsade möjligheter att upptäcka och agera i samband med misstanke om olovlig andrahandsuthyrning och handel med möjligheten att hysa inneboende. När detta upptäcks är det ”värsta” som kan drabba den som gjort fel att bli av med kontraktet. Följande lagändringar behöver komma på plats:

  • Lagstiftningen måste ändras så att en kontraktsinnehavare som hyr ut sin lägenhet utan lov måste anses ha förverkat sitt kontrakt omedelbart.
  • Det bör vara straffbart att hyra ut olovligt i andra hand, vilket det inte är idag.
  • Lagstiftningen bör också förtydligas så att det införs ett tak för ett antal boende i en lägenhet baserat på lägenhetens storlek och antal rum. Idag finns det enbart riktlinjer.
  • Ett register motsvarande Lantmäteriets register över fastighetsinnehav bör införas för bostadsrättsinnehav för att möjliggöra för hyresvärdar att kontrollera om annat boende finns i en bostadsrätt.

I väntan på att regelverken skärps agerar vi i Telgebostäder för att intensifiera arbetet med att hitta de som olovligt hyr ut eller säljer svarta hyreskontrakt. Det handlar om att skärpa upp de egna rutinerna och kraven, agera på tips, bevakning av marknaden samt ökat samarbete med kommunen och de privata hyresvärdarna. En kraftsamling som ger resultat. Hittills i år har Telgebostäder skilt 82 hyresgäster från sitt hyreskontrakt.

Trots alla ansträngningar från Telgebostäder och kommunen krävs till syvende och sist en skärpt lagstiftning som gör det brottsligt att hyras ut lägenheter och inneboendeplatser olovligt. Det måste bli straffbart att exploatera människors utsatthet på det sätt som skrupellösa personer gör idag. Det enda de riskerar är att bli av med ett hyreskontrakt de ändå inte behöver. Lagstiftaren måste därför ge oss hyresvärdar skarpare verktyg. Och det är bråttom.

Ingela Nylund Watz

Ordförande AB Telgebostäder

Riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email