Visar alla poster med taggen:Socialdemokraterna

Den politiska majoriteten presenterar budget

Socialdemokraterna i Södertälje tillsammans med KD, C och MP presenterar ett starkt budgetförslag för 2022 med prioriteringar på barn och unga, äldreomsorg, en attraktiv stad, trygghet och klimatarbete.

Socialdemokraterna i Södertälje tillsammans med KD, C och MP presenterar ett starkt budgetförslag för 2022, med plan för 2023-2024 med prioriteringar på barn och unga, äldreomsorg, en attraktiv stad, trygghet och klimatarbete. Här är ett urval av budgetsatsningarna:Barn och ungas uppväxt Vi stärker grundskolan med 25 miljonerkronor utöver volymkompensation och löneuppräkning. Investeringar i nya lokaler…

Läs mer
facebook Twitter Email