Visar alla poster med taggen:Skola

Tryggare skolor och förskolor för barn och elever

Man ska kunna känna sig trygg i sin skola eller i sin förskola. Som barn och elev ska man känna sig säker i sin omgivning och som förälder ska man veta att barnen har det bra. När Södertälje kommun gjorde ett stort överskott i ekonomin beslutade kommunen att investera för säkrare och bättre miljöer kring barnen. Här är listan på satsningar som nu genomförs.

Det här är ett första steg. Vi socialdemokrater vill fortsätta utveckla Södertälje kommuns förskole- och skolmiljöer. Det är viktigare än att sänka skatten, säger Elof Hansjons (S), ordförande i utbildningsnämnden. Här är hela listan på vad som görs nu på förskolor och skolor i Södertälje: Belysning (4,1 mkr) Bland annat byte av gammal utomhusbelysning och…

Läs mer

Den politiska majoriteten presenterar budget

Socialdemokraterna i Södertälje tillsammans med KD, C och MP presenterar ett starkt budgetförslag för 2022 med prioriteringar på barn och unga, äldreomsorg, en attraktiv stad, trygghet och klimatarbete.

Socialdemokraterna i Södertälje tillsammans med KD, C och MP presenterar ett starkt budgetförslag för 2022, med plan för 2023-2024 med prioriteringar på barn och unga, äldreomsorg, en attraktiv stad, trygghet och klimatarbete. Här är ett urval av budgetsatsningarna:Barn och ungas uppväxt Vi stärker grundskolan med 25 miljonerkronor utöver volymkompensation och löneuppräkning. Investeringar i nya lokaler…

Läs mer
facebook Twitter Email