Svar till de borgerliga partierna om valfrihet i hemtjänsten

Södertälje har extremt dåliga erfarenheter av fri etablering för hemtjänstföretag (LOV). Det fusk och de bedrägerier vi fått uppleva drabbade ytterst våra äldre. Dessutom med skenande kostnader som följd, det får inte hända igen.

Efter LOV-dramat i Södertälje har många kommuner avstått från att införa LOV och flera som infört funderar på att avskaffa den. Att allianspartierna i just Södertälje vill återinföra LOV igen är mycket svårt att förstå som annat än att man låter nyliberal ideologi gå före trygghet och stabilitet.

Efter polistillslag, genomlysningar och rättegångar mot fuskande hemtjänstföretag har vi gjort stora ansträngningar för att skapa ordning och reda inom hemtjänsten . Vårt valfrihetssystem bygger nu på LOU-upphandling med några få företag för att dialog och kvalitetskontroll ska fungera bra för alla inblandade.

Vi har i år infört tidsregistrering för att se till att våra brukare får den omsorg de har rätt till samt för att minska risken för fusk och bedrägerier.  Det har lett till att ett eller flera företag på eget bevåg drar sig ur trots att vi också höjer deras ersättning.

De snabba förändringar som vi vet kan ske med de privata hemtjänstföretagen gör att kommunen behöver en stor och stabil organisation för att kunna ta över omsorgen av många brukare i princip över en natt. Det är vårt ansvar och det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna inte sätter våra äldres trygghet i främsta rummet.

Vi har som politiskt ledning höjt prioriteringen av äldreomsorgen. Med ordning och reda inom hemtjänsten kan vi förstärka kring kvalitet och utveckling.  Maten inom äldreomsorgen ska få särskild hantering. Vi kommer att ta hänsyn till dessa frågor i vårt budgetförslag inför 2018-2020.
Nya boenden prioriteras också och planeras, både särskilt boende och så kallat mellanboende som blir ett nytt tillskott bland boende för äldre med biståndsbedömd omsorg.

Medan Södertäljes moderatledda opposition vill privatisera mera och till och med flytta kommunens ansvar för kontroll och uppföljning till någon ”oberoende” satsar vi på trygghet, kvalitet och utveckling.

 

Boel Godner (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Ewa Lofvar Konradsson (MP)
Kommunalråd

Staffan Norberg (V)
Kommunalråd

facebook Twitter Email