Storsatsning på personalen i Södertälje kommun

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet satsar 100 miljoner kronor i en kompetensutvecklingsfond, som fram till 2021 ska ge personalen i kommunen ökade möjligheter att utvecklas i yrket.

Södertälje kommun gör återigen ett starkt ekonomiskt resultat. För kommunkoncernen är resultatet 2017 på 805 miljoner kronor jämfört med ett resultat på 1 071 miljoner kronor 2016. Förra året innebar det ekonomiska resultatet att kommunstyrelsen beslutade om Södertäljelyftet. Investeringar för att både att skynda på redan planerade åtgärder såsom underhåll av gator och vägar, men även om nya investeringar som ökar trivseln för Södertäljeborna.

Årets ekonomiska resultat kommer att användas för ett lyft för personalens förutsättningar att utvecklas som medarbetare i Södertälje kommun. Det är tack vare personalen i kommunen som vi gör ett starkt resultat, därför vill kommunens politiska ledning nu återinvestera resultatet i personalens möjligheter till utveckling i arbetet. 100 miljoner kronor kommer att avsättas i en kompetensförsörjningsfond som fram till 2021 ska ge medarbetare i kommunen möjligheter att utvecklas i yrket. Syftet med fonden är att öka kommunens resurser för att ge befintliga medarbetare i organisationen möjlighet att lyfta sin kompetens. Helt enkelt få möjlighet att professionaliseras ytterligare i sin nuvarande arbetsroll samt kunna ta sig an nya roller i Södertälje kommun.

Beslutet om att avsätta de 100 miljoner kronorna i kompetensutvecklingsfonden fattas på kommunstyrelsens sammanträde fredag den 6 april. Beslut om riktlinjer och användande av fondens medel kommer att fattas vid ett kommande sammanträde under våren. Arbetet ska vara långsiktigt och utgå från en strukturerad analys i den kompetensförsörjningsplan som även den kommer att beslutas om senare i vår.

För ytterligare kommentarer

Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 070-562 80 77

Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP) kommunalråd

Telefon: 076-648 27 30

Kerstin Pettersson (V) vice gruppledare

Telefon: 076-648 11 11

facebook Twitter Email