Södertäljelyftet beslutat

Idag fattade kommunstyrelsen beslut om Södertäljelyftet. Investeringar för 100 miljoner kronor under perioden 2017 – 2019 för att bygga Södertälje helt och hållbart.

Genom tydliga prioriteringar, tuffa beslut och noggrann uppföljning har Södertälje kommuns ekonomi steg för steg förbättrats. För fjärde året i rad har Södertälje kommun ett starkare ekonomiskt resultat per invånare än genomsnittskommunen. När ekonomin förbättras och kommunens skuldsättning minskar ser vi ett utrymme för att skynda på och utöka investeringar för att bygga Södertälje helt och hållbart. Södertäljelyftet handlar både om att skynda på redan planerade åtgärder såsom underhåll av gator och vägar, men även om nya investeringar som ökar trivseln för Södertäljeborna.

Stabilitet och ordning och reda i ekonomin är grunden för att steg för steg bygga Södertälje helt och hållbart. När ekonomin förbättras ska det märkas i Södertäljebornas vardag. säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Södertäljes framgångsrika arbete med hållbarhet får genom Södertäljelyftet ytterligare en skjuts framåt genom investeringar i parker, grönområden och stadsodlingar säger kommunalrådet Ewa Lofvar Konradsson (MP).

Jag tycker att det är särkslit kul att vi genom Södertäljelyftet ger möjlighet att fortsätta utveckla Tveta friluftsområde. Genom investering i en konstsnöanläggning kan skidsäsongen förlängas väsentligt säger kommunalrådet Staffan Norberg (V).

Kommunstyrelsen fattade idag (fredag 16 juni) beslut om Södertäljelyftet som sedan kommer att behandlas av kommunfullmäktige onsdag den 21 juni. För mer information om Södertäljelyftets olika delar se bifogat pressmaterial och ta del av beslutsärendet här

För ytterligare kommentarer

Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-562 80 77

Ewa Lofvar Konradsson (MP) kommunalråd
Telefon: 076-648 27 30

Staffan Norberg (V) kommunalråd
Telefon: 076 648 27 31

facebook Twitter Email