Södertälje tar plats på Socialdemokraternas kongress

Den 8-12 april äger Socialdemokraternas 39:e ordinarie kongress ”Trygghet i en ny tid” rum på Svenska mässan i Göteborg. Från Södertälje deltar två ombud.

Lördagen den 8 april påbörjas kongressförhandlingarna för Socialdemokraterna och sammanlagt kommer 350 ombud med delegationer, partiledning, ett stort antal svenska och internationella gäster, tillsammans med flera åhörare att samlas under de fem dagarna i Göteborg.

Från Södertälje deltar kongressombuden Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande samt Erik Andersson, internationell sekreterare hos IF Metall. De två ombuden reser till kongressen med välfärdsfrågorna samt ordning och reda i svenskt flyktingmottagande högt satt på dagordningen.

Nu anges inriktningen för vårt parti under de kommande åren. Vi måste ta detta tillfälle för att höja välfärdsfrågorna och diskutera trygga system för framtiden, både för medborgare och myndigheter, säger Boel Godner

Under kongressen ska närmare 2000 motioner behandlas, där ibland återfinns Södertäljes motion om avskaffandet av EBO-lagen (lagen om eget boende för nyanlända), en gemensam motion från flera Södertörnskommuner om översyn av infrastrukturen i Södertälje samt erkännandet av folkmordet (Seyfo) som skedde i det osmanska riket år 1915.

Industrin är en motor i vårt land. Politiken måste ta ett ansvar för att fortsätta stötta dess utveckling framåt. Idag kan en skadad bro få drastiska effekter för en industristad som Södertälje. Att säkerställa att våra samhällsfunktioner fungerar stärker också vårt näringsliv, säger Erik Andersson

Under kongressen väljs även partiets styrelse. Bland kandidaterna i valberedningens förslag återfinns Södertäljes riksdagsledamot Yilmaz Kerimo föreslagen som ordinarie ledamot.

Ta del av handlingarna och program:
www.socialdemokraterna.se/kongress

Presskontakt:
Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande
boel.godner@sodertalje.se, 076 648 11 52.

facebook Twitter Email