sjukvård

Södertälje behöver en god och tillgänglig hjärt- och kärlsjukvård

Stockholms läns landsting har nyligen upphandlat den framtida hjärt- och kärlsjukvården i länet. Vi är kritiska mot utfallet och manar till ett omtag och en fortsatt dialog för att hitta så bra lösningar som möjligt för Södertäljeborna.

Vår utgångspunkt är landstinget måste säkra att en stad av Södertäljes storlek, med 95 000 invånare, fortsatt ska kunna erbjuda en god och lättillgänglig hjärt- och kärlsjukvård.

Det eniga beslutet – från höger till vänster – i hälso- och sjukvårdsnämnden innebär att färre och större mottagningar ska sköta kardilogiuppdraget, nämligen Stockholm heart center, Aleris Diagnostik och Aleris sjukvård. Det uttalade syftet är öka patienternas säkerhet och kvaliteten på hjärtsjukvården. Motsvarande utveckling ser vi till exempel inom cancervården. Men det innebär samtidigt att Hjärt- och kärlcentrum i Lunahuset, som levererat omvittnad god och uppskattad vård i 30 år, förlorar sitt nuvarande uppdrag, vilket vi som politiska företrädare i Södertälje djupt beklagar.

Förändringar som leder till en ännu bättre sjukvård i Stockholms län välkomnas naturligtvis. Däremot anser vi att det är högst olyckligt att den geografiska spridningen inte har varit en faktor i kravspecifikationen i upphandlingen. Södertälje behöver även i framtiden ha hjärt- och kärlsjukvård i framkant – i Södertälje – och vi sluter upp bakom detta krav som framförts av åtskilliga Södertäljebor.

Vi vill därför att landstingsledningen nu lyssnar till Södertäljeborna, tar ett steg tillbaka och omvärderar och helst omprövar hittills fattade beslut. Går det att göra om eller komplettera upphandlingen, så att lokaliseringen av mottagningarna blir en prioriterad fråga? Eller finns det andra konstruktiva lösningar, eller kombinationer av lösningar? Samtidigt utgår vi ifrån att husläkarmottagningarna/vårdcentralerna redan från start står rustade att svara upp mot det utvidgade uppdraget.

I egenskap av förtroendevalda i Södertälje är vi oroade över situationen. Vi är därför över blockgränsen beredda att lägga partipolitiken åt sidan och föra en dialog med landstinget kring vilka alternativ som finns för att säkra en god och tillgänglig hjärtvård i Södertälje i framtiden.

Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande

Marita Lärnestad (M), kommunalråd i opposition

Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP), kommunalråd

Staffan Norberg (V), kommunalråd

Mats Siljebrand (L), gruppledare

David Winerdal (KD), gruppledare

Tage Gripenstam (C), gruppledare

facebook Twitter Email