Socialdemokraterna i Södertälje ger ut bok!

Vi går gemensamt igenom en tid av pandemi som ingen var förberedd på. Vi delar upplevelser från denna svåra tid med en hel värld och vi delar den med våra grannar, familjer, vänner och övriga Södertäljebor. Socialdemokraterna i Södertälje vill tillsammans med Södertäljeborna skapa ett gemensamt minne genom att producera en bok bestående upplevelser från pandemin.
Vi kallar denna bok ”Glimtar från en pandemi, berättat av Södertäljebor”.

VI VILL TA DEL AV JUST DIN PANDEMIBERÄTTELSE ATT FYLLA VÅR BOK MED
Boken blir Södertäljebornas gemensamma minne från en svår tid och ges ut hösten 2020 i såväl fysisk som digital form.

Välkommen med ditt bidrag senast 5 oktober. Maxgränsen
för text är 2 500 tecken. Tänk på att text, foton eller andra motiv
ska vara skapade av dig själv. När du sänder ditt bidrag
godkänner du också det för användande enligt ovan beskrivet.

Alla som får sitt bidrag publicerat i boken får den tillsänd utan
kostnad (så kom ihåg att ange avsändare!), vi kan dock inte
garantera att alla bidrag kommer med. Ersättning för
medverkan utgår ej. Boken kommer finnas till försäljning till
självkostnadspris och digitalt utan kostnad.

Skicka ditt bidrag/frågor till
Socialdemokraterna i Södertälje
Nygatan 30 A
151 72 Södertälje
Eller via e-post: socialdemokraterna@sodertalje.se

facebook Twitter Email