Satsningar på personalen gynnar alla

För att Södertäljes äldre invånare ska få möjlighet till ett aktivt liv och känna tillit och förtroende för omsorgsinsatserna i kommunen satsas det stort på den viktigaste resursen - personalen. Bättre arbetsvillkor inom äldreomsorg handlar också om jämställdhet, då många som arbetar inom omsorgen är kvinnor.

Under den nuvarande mandatperioden har vi arbetat intensivt med att förbättra personalens arbetsvillkor, berättar Pia Sjöstrand, ordförande i Äldreomsorgsnämnden. En viktig del i det är att vi erbjuder alla anställda möjligheten att arbeta heltid. I och med det har vi både ökat personalstyrkan och minskat behovet av vikarier.

Pia Sjöstrand, Äldreomsorgsnämndens ordförande.

Satsningen på personalen, som Pia pratar om, har minskat behovet av vikarier på de tio äldreboenden som drivs av kommunen. På hälften av dessa har personalstyrkan ökat med hela 25 procent. Och under det här året blir det även tillökning på resterande boenden med lika mycket till.

Med ökat antal personaltimmar följer mer tid att använda direkt till de äldre, till exempel till aktiviteter, umgängestid och att sitta med vid måltider. Det ger mer tid för alla, säger Pia Sjöstrand.

Äldreomsorg av hög kvalitet bygger på förtroende mellan personal och den enskilde och utvecklas genom kontinuitet och förståelse mellan dem.

Kompetensutveckling på arbetstid

En viktig del i den satsning som nu genomförs inom äldreomsorgen och hemtjänsten är att erbjuda anställda som vill vidareutbilda sig möjlighet att söka till ett utbildningsprogram inom vård- och omsorg. Man ges möjlighet att studera till vårdbiträde och undersköterska på arbetstid. En arbetsdag i veckan läggs då på studier i skolbänken och en dag för självstudier.

Möjligheten att studera och utveckla sina kompetenser är en viktig jämställdhetsfråga också, säger Pia Sjöstrand. Många har fullt upp i livet och hinner inte studera på sin fritid. Därför ger vi en extra dag för studier i veckan. Behov av stöd i svenska språket erbjuds också på arbetstid, vid behov.

Första omgången av studieprogrammet startade för ett och halvt år sen. Då var det ett 30-tal sökande till utbildningen. I år har hela 139 personer sökt sig till programmet. Förutom satsningarna på grundutbildningar ges även sjuksköterskor och undersköterskor möjlighet till specialistutbildningar, till exempel att bli Silviasyster som innebär att man blir specialist på omvårdnad av personer med demenssjukdom.

Skillnad mellan språktester och språkstöd

Förutom kompetensutveckling ges även möjlighet för anställda att förbättra sina kunskaper i det svenska språket via SFI. Det finns kommuner som har SFI-pedagoger som arbetar språkstärkande inom äldreomsorgen men Södertälje kommun har den unika kombinationen yrkeslärare, SFI-pedagog, kompetenshandledare för utveckling i yrket på arbetsplatsen och tillgång till det yrkesanpassade språkverktyget.

Det är skillnad på att införa språktester och att införa språkstöd, förklarar Pia. Språktester skulle stoppa många från att söka jobb inom äldreomsorgen, tjänster som vi har svårt att rekrytera personal till. Språkstödet, som vi Socialdemokrater förespråkar, bidrar dessutom till en ökad integration genom att fler kommer ut i arbete. På det sättet ökar vi kunskaperna i svenska och får fler kvinnor i arbete, som annars kan ha svårt att hitta egen försörjning.

Genom att erbjuda heltidsarbete utökas personalstyrkan

Södertälje ligger idag på femte plats i landet när det kommer till antal heltidsanställda inom äldreomsorg och hemtjänst. Och medarbetarenkäterna visar att personalens nöjdhet och svarsfrekvens har ökat tre år i rad. Den stora utmaningen nu är att få ekonomin att gå ihop.

Vi har avskaffat delade turer, det vill säga att man delar upp passen på en dag med en längre paus i mitten. Vi har valt bort delade turer just för att det inte är bra arbetsvillkor. Samtidigt innebär det att personalen arbetar under en del av dagen då behovet av hjälp är som minst. Det är alltså bättre för vår personal men gör att det blir något svårare att få ekonomin att gå ihop, förklarar Pia. Det är något vi jobbar på att försöka lösa.

Satsningarna på förbättrade arbetsvillkor är något Pia förklarar att hon vill fortsätta driva även nästa mandatperiod. Det är en satsning som gynnar alla, framför allt våra äldre som förtjänar en trygg och omsorgsfull vård i livet.

facebook Twitter Email