Så utvecklar vi yrkesutbildningen för unga och vuxna

Elof Hansjons presenterar resultatet av den utredning han arbetat med om yrkesutbildningens möjliga utveckling.
Mats Persson tar emot en bok, utredningen, av Elof Hansjons.
På bild: Mats Persson och Elof Hansjons. Fotograf: Margareta Stridh, regeringskansliet.

Det råder stor brist på utbildad arbetskraft inom många samhällsbärande yrken idag. Hur kan vi se till att fler unga och vuxna väljer att utbilda sig inom dessa yrken? Hur kan vi utveckla yrkesutbildningarna så att de blir attraktivare och får bättre förutsättningar att möta behovet på arbetsmarknaden?

2022 fick Elof Hansjons, kommunalråd för Socialdemokraterna i Södertälje, i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå hur en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå kan införas för att förstärka kopplingen mellan utbildning för vuxna och arbetslivet. Den 16 februari i år presenterades resultatet för regeringen. Nu är även du välkommen att ta del av resultatet.

Presentation, samtal och frågestund för alla intresserade (ej medlemskrav). Ta gärna med dig en vän.

Tid: Onsdag 13 mars kl 19.00
Plats: Sagateatern, Strandgatan 2
Anmäl dig via denna länk.

Fler nyheter från Socialdemokraterna i Södertälje.

facebook Twitter Email