Fyrverkeri

Gör all användning av fyrverkerier tillståndspliktig

För att motverka missbruket av fyrverkeripjäser bör regeringen se över möjligheterna att göra all användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

Ett totalförbud mot fyrverkerier i Sverige är inte önskvärt. Det är vackert och festligt att förgylla högtider och arrangemang med ett sprakande fyrverkeri. Men för att komma åt missbruket borde en tillståndsplikt ses över. Motion 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om…

Läs mer
trygghetskameror

Trygghetskameror är bra för Södertälje

Polismyndigheten planerar en satsning på trygghetskameror av allmänna platser i Södertälje, utifrån erfarenheter som dragits i Järva och i Malmö. Planering av denna satsning har genomförts i samverkan mellan polisen och kommunkoncernen. Gemensamt över blockgränserna ställer vi oss bakom denna satsning. Vi vill se ett tryggt Södertälje och där kameror kan öka tryggheten för våra…

Läs mer
trygg polis

Tillsammans för ett tryggare Södertälje

Att man ska kunna känna sig trygg i Södertälje är en prioriterad fråga för oss. I årets budgetförslag lägger vi nu närmare 26 mkr extra på att öka tryggheten för oss som bor i vår kommun. Vi vill fortsätta på den redan inslagna vägen där vi förstärker det som vi vet fungerar: ett fördjupat samarbete med polisen, ökad kommunal närvaro i särskilt utsatta områden, fler trygghetskameror,…

Läs mer
sjukvård

Södertälje behöver en god och tillgänglig hjärt- och kärlsjukvård

Stockholms läns landsting har nyligen upphandlat den framtida hjärt- och kärlsjukvården i länet. Vi är kritiska mot utfallet och manar till ett omtag och en fortsatt dialog för att hitta så bra lösningar som möjligt för Södertäljeborna.  Vår utgångspunkt är landstinget måste säkra att en stad av Södertäljes storlek, med 95 000 invånare, fortsatt ska…

Läs mer
facebook Twitter Email