Torsdag(S)klubben lyfter frågor för pensionärer

En av våra lokala S-föreningar i Södertälje är Torsdagsklubben. I den kan man engagera sig i frågor som berör pensionärer.

– Vi brukar säga att vi är en förening för oss som är ”årsrika”, det vill säga pensionärer. Men man behöver inte ha fyllt 65 år, berättar Torsdagsklubbens ordförande NilsErik Eriksson. Torsdagsklubben arbetar för att delge medlemmarna det som är viktigt ur ett äldreperspektiv, nationellt, regionalt och kommunalt. Det kan handla om och att framhålla…

Läs mer

Tage Erlanders hedersmedalj till två trotjänare med över 80 år som förtroendevalda

I samband med lördagens årsmöte för Socialdemokraterna i Södertälje tilldelades Tage Erlanders hedersmedalj till partiveteranerna Sören Lekberg samt Signe Andersson.

Tage Erlanders hedersmedalj* är den finaste utmärkelse en socialdemokratisk förtroendevald kan tilldelas. Grundkriteriet är att man under minst 30 år innehaft förtroendeuppdrag inom partiet. Med sina totalt 80 år, klarar lördagens mottagare med råge detta. Ett urval av mottagarnas politiska uppdragSören Lekberg: Ordförande i SSU Stockholms län, Ledamot i kommunfullmäktige, Ledamot i riksdagen, Ordförande i…

Läs mer

Fullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Södertälje är antagen

Under lördagen den 26 mars fastslogs fullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Södertälje vid partiets årsmöte. På första plats står Boel Godner, på andra plats Elof Hansjons.

På partiets lokala fullmäktigelista finns 66 medlemmar som tillsammans representerar en bredd av Södertälje. För mandatperioden förnyar partiet cirka 40 procent av listan, för att ge nya medlemmar möjlighet att engagera sig i sin hemkommun. En självklar utgångspunkt för Socialdemokraterna är att listan ska vara jämställd och representera hela Södertälje. Första namn på listan och…

Läs mer

Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet placeras i Södertälje

Arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdsbrott ska stärkas. Därför inrättar regeringen en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, som startar sin verksamhet i Södertälje den 1 januari 2024. Att myndigheten får sin placering i Södertälje beror på att kommunen så framgångsrikt har arbetat mot organiserad brottslighet under en lång tid.

– Nyckeln till vår framgång är samverkan. Tillsammans med Polisen, Skatteverket och Socialtjänsten har vi systematiskt och intensivt arbetat mot brottslighet i över 10 års tid, berättar Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, som kan presentera nyheten om den nya myndigheten idag, samtidigt med finansminister Mikael Damberg. Utbetalningsmyndigheten kommer ha två huvudsakliga uppgifter. Den ena är att…

Läs mer
facebook Twitter Email