Bredband till hela Södertälje senast 2022

Bredbandsutbyggnad i hela kommunen blir en av de viktigaste nyheterna i den budget som S, V och MP kommer att presentera inom kort.

Totalt ges nu besked om att 170 miljoner kommer att investeras fram till 2020. Senast år 2022 ska samtliga hushåll i Södertälje fått erbjudande om bredbandsuppkoppling motsvarande 100 Mbit. Dagens bredbandstäckning är 72 procent av hushållen varav de flesta finns i tätorterna. Investeringarna är fördelade med 20 mkr år 2017 och sedan 50 mkr årligen…

Läs mer

Höghastighetsjärnväg till Södertälje

Nu är det klart att Södertälje Syd blir en av stationerna utmed den framtida höghastighetsjärnvägen.

 Södertälje har tillsammans med de övriga kommunerna längs Ostlänken förhandlat kring medfinansiering och bostadsbyggande för vår medverkan i Sverigeförhandlingen. Idag presenterades resultatet. Överenskommelsen lägger fast att kommande höghastighetståg ska trafikera Grödingebanan och ha möjlighet att stanna på Södertälje syd. För Södertäljes del innebär det att Södertälje Syds funktion som nod för regionalt och nationellt resande…

Läs mer
facebook Twitter Email