Nytt stort steg för upp till 700 nya bostäder i Södertälje

Fyra aktörer har valts ut av Södertälje kommun för att delta i arbetet med att utveckla området ”Daldockan” i Saltskog/Mariekälla. Det handlar om en markanvisning med potential på upp till 700 nya bostäder. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om ett för-markanvisningsavtal för området.

Det handlar om en av de större markanvisningarna som Södertälje kommun genomfört de senaste åren. De aktuella aktörerna är Lundbergs, PEAB, Rikshem och Wästbygg som i det fortsatta arbetet har en potential att tillsammans bygga upp till 700 nya bostäder i området.

Att förtäta Saltskog med nya bostäder och samhällsservice ligger helt i linje med våra ambitioner att bygga Södertälje helt och hållbart. Fler bostäder i nära anslutning till stadskärnan är även viktigt för våra exportindustriers personalförsörjning säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S).

Det har funnits ett stort intresse för att delta markanvisningsprocessera för områdena ”Daldockan” och ”Elverket” (belägen utanför centrumkärnan). Ett fyrtiotal byggaktörer har lämnat in intresseanmälningar, vilket är en historiskt hög siffra. De fyra byggföretag som Södertälje kommun nu har valt att gå vidare med (Lundbergs, PEAB, Rikshem och Wästbygg) är en blandning av fastighetsägare som redan känner Södertälje väl, men även en helt ny aktör på byggmarknaden i Södertälje.

Att teckna ett så kallat för-markanvisningsavtal betyder alla parter kan säkerställa sina respektive åtaganden fram till dess att ett slutligt markanvisningsavtal kan tecknas. Anledningen är att kommunen parallellt arbetar med en strukturplan för området. Det är viktigt för Södertälje kommun att det nya kompletterar det befintliga och att vi utvecklar området med ny service och trivsamma platser att leva och röra sig i. Vi ser naturen som en viktig kvalité i området idag och den nya byggnationen ska anpassas samt öka tillgängligheten till naturen.

facebook Twitter Email