Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet placeras i Södertälje

Arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdsbrott ska stärkas. Därför inrättar regeringen en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, som startar sin verksamhet i Södertälje den 1 januari 2024. Att myndigheten får sin placering i Södertälje beror på att kommunen så framgångsrikt har arbetat mot organiserad brottslighet under en lång tid.

– Nyckeln till vår framgång är samverkan. Tillsammans med Polisen, Skatteverket och Socialtjänsten har vi systematiskt och intensivt arbetat mot brottslighet i över 10 års tid, berättar Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, som kan presentera nyheten om den nya myndigheten idag, samtidigt med finansminister Mikael Damberg.

Utbetalningsmyndigheten kommer ha två huvudsakliga uppgifter. Den ena är att betala ut förmåner och stöd, till exempel sjukpenning, bostadsbidrag och pensioner. Den andra uppgiften är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, alltså att hitta personer som olagligt utnyttjar våra system. Genom att ta del av och sambearbeta uppgifter från bland annat myndigheter och arbetslöshetskassor kommer Utbetalningsmyndigheten kunna upptäcka felaktiga utbetalningar som är svåra att upptäcka i dag.

– Det här är bra för Södertälje och det känns helt rätt att myndigheten placeras här hos oss. Vår kommun var den första som började arbeta systematiskt mot välfärdsbrottslighet, säger Boel Godner. Det blir den första statliga myndigheten som får sitt säte här hos oss och det beräknas ge 70-80 nya arbetstillfällen.

Processen med att föra över utbetalningsansvaret från nuvarande myndigheter till Utbetalningsmyndigheten kommer ske successivt och stegvis. Regeringen avser att utse Mikael Westberg, rättschef vid Försäkringskassan, till särskild utredare som ska arbeta för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.

facebook Twitter Email