Nu sänks pensionärsskatten ytterligare!

Pressmeddelande:

Sänkt skatt för Södertäljes pensionärer

Regeringen sänker nu skatten för pensionärer ännu kraftfullare än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018. I Södertälje innebär det att cirka 11 400 pensionärer får sänkt skatt.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vänt stora underskott till överskott och vi befinner oss nu i ett helt nytt ekonomiskt läge. Den framväxande tillväxten vi ser i svensk ekonomi ska komma alla till del. Nu ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska för samtliga vara borta till 2020.

– De som varit med och byggt upp vårt land och grunden för vår välfärd ska ha en trygg och bra pension. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt än arbetsinkomster. Det handlar om rättvisa mellan generationer och är en självklarhet säger riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz (S).

Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018. Med sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden, i stället för det tidigare förslaget på upp till 14 000 kr i månaden. Skatten sänks även för de pensionärer med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad, jämfört med tidigare förslaget på 30 000 kronor per månad.

I Södertälje kommun innebär detta att skatten sänks för ungefär 11 400 pensionärer från och med 1 januari 2018. Vid en inkomst på 17 000 kronor i månaden sänks pensionärsskatten med 410 kronor per månad. Tillsammans med det höjda bostadstillägget innebär det t.ex. att ensamstående pensionärer får upp till 900 kronor mer i plånboken varje månaden.

– Nu får nära 11 400 pensionärer sänkt skatt i Södertälje, tillsammans med vår ökning av bostadstillägget blir det en betydande del av Södertäljes äldre som får en tryggare ekonomisk grund att stå på, säger riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S).

 

För mer information eller kommentar, kontakta

 

Ingela Nylund Watz (S) riksdagsledamot

070 818 23 10

Yilmaz Kerimo (S) riksdagsledamot

070 343 96 36

facebook Twitter Email