Majoritetens förslag till Mål och budget 2024-2026

Den 26 oktober presenterade Södertälje kommuns majoritet sitt förslag på Mål och budget 2024-2026. Denna budget är en av de stramaste som lagts på många år med tydliga prioriteringar kring vilka åtgärder som ska genomföras. 2024 blir ett tufft år ekonomiskt, men Södertälje kommun står stark och stadig.

Ansvar i en föränderlig tid

Målen och vägen framåt är tydliga. Den kommun vi lämnar över till kommande generationer ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. De svåra frågor som Södertälje kommun hanterar går att lösa. Vi ska ge barn och unga goda uppväxtvillkor, kraftsamla mot den grova organiserade brottsligheten, få fler i arbete och vidta offensiva åtgärder för miljö och klimat.

Trots utmaningar finns det mycket positiv utveckling i kommunen. Eleverna i våra skolor visar allt bättre kunskapsresultat, arbetslösheten bland Södertäljes unga är lägre än riksgenomsnittet, näringslivet är starkt och växer och Södertälje kommun har rankats som Sveriges nionde bästa miljökommun. Det är ordning och reda i kommunens ekonomi. Blickar vi framåt ett par år kommer vi få se fantastiska förbättringar i hela kommunen med vackra och roliga platser för invånare och besökare att mötas på.

Med denna budget levererar vi en ekonomi i balans och med ett, om än lägre, positivt resultat på sista raden.
I budget för 2024 prioriteras dessa områden:

  • Stärka skolan och barns uppväxtvillkor
  • Fatta nödvändiga beslut för att bekämpa grov organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet
  • Utveckla arbetsmarknadspolitiken och näringslivspolitiken
  • Stärka den gröna omställningen där kommunen vidtar offensiva åtgärder för miljö och klimat
  • Hålla ordning och reda i kommunens ekonomi

Majoritetens förslag till Mål och budget 2024-2026 (pdf)

Fler nyheter från Socialdemokraterna i Södertälje.

facebook Twitter Email