Våra företrädare

Socialdemokraterna i Södertälje har närmare 150 förtroendevalda fritidspolitiker som är med och formar våra beslut. På denna sida hittar du kontaktinformation till några av våra ledande företrädare.

Vill du komma i kontakt med några av våra andra förtroendevalda? Då hittar du informationen här.

Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande

Epost: boel.godner@sodertalje.se

Twitter: @Boelgodner

Bor: Rosenlund

Elof Hansjons, Kommunalråd

Epost: elof.hansjons@sodertalje.se

Twitter: @elofhansjons

Bor: Östertälje

Ingela Nylund Watz, Ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje, riksdagsledamot

Utskott: Finansutskottet, Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Epost: ingela.nylund.watz@riksdagen.se

Twitter: @nylundwatz

Bor: Östertälje

facebook Twitter Email