Gruppbild på S kommunkandidater 2018

Kontakta oss

Socialdemokraterna i Södertälje 

Nygatan 30 A Södertälje
151 72 Södertälje
Telefon: 08-550 327 30
Epost: socialdemokraterna@sodertalje.se

Ingela Nylund Watz
Ordförande Socialdemokraterna i Södertälje
Epost: Ingela.nylund.watz@riksdagen.se

Christer Kronblad
Ombudsman
Epost: socialdemokraterna@sodertalje.se
Mob: 070 981 47 23

Kommunalrådskansliet

Boel Godner
Kommunstyrelsens ordförande
Epost: boel.godner@sodertalje.se

Elof Hansjons
Kommunalråd
Epost: elof.hansjons@sodertalje.se

Nasif Kasarji
Kommunalrådssekreterare
Epost: nasif.kasarji@sodertalje.se
Tel: 08-5230 6690

facebook Twitter Email