Södertäljelyftet – Investeringar i en bättre vardag för Södertäljeborna

Tack vare ekonomiskt ansvarstagande och tydliga prioriteringar har vi nu utrymme att investera 100 miljoner kronor under perioden 2017 – 2019 för att bygga Södertälje helt och hållbart.

Genom tydliga prioriteringar, tuffa beslut och noggrann uppföljning har Södertälje kommuns ekonomi steg för steg förbättrats. För fjärde året i rad har Södertälje kommun ett starkare ekonomiskt resultat per invånare än genomsnittskommunen. När ekonomin förbättras och kommunens skuldsättning minskar ser vi ett utrymme för att skynda på och utöka investeringar för att bygga Södertälje helt och hållbart. När ekonomin förbättras ska det märkas i Södertäljebornas vardag.

Vi föreslår därför att 100 miljoner kronor i investeringsmedel anslås under perioden 2017 – 2019 i ett program för att bygga Södertälje helt och hållbart. Vi kallar det ”Södertäljelyftet” och vi anser att medlen bör prioriteras utifrån tre övergripande inriktningar: Attraktiva Södertälje, hållbara Södertälje samt barn och ungas uppväxt. Södertäljelyftet ska komma hela kommunen till del, det vill säga satsningar både i centrala staden och i våra kommundelar.

Södertäljelyftet handlar både om att skynda på redan planerade åtgärder såsom underhåll av gator och vägar, men även om nya investeringar som ökar trivseln för Södertäljeborna såsom julbelysning i alla kommundelar. Södertäljes framgångsrika arbete med hållbarhet kan få ytterligare en skjuts framåt genom investeringar i parker, grönområden och stadsodlingar. Våra barn och unga kan ges bättre förutsättningar genom satsningar på läromedel, biblioteken och nya lekmiljöer.

En av våra viktigaste uppgifter framåt är att utveckla välfärden med fokus på äldreomsorgen. Nya boenden för äldre, insatser för ökad trivsel hos både vårdtagare och personal är väsentliga delar. Vi vill vara en kommun där våra äldre känner sig trygga och har rika möjligheter till en aktiv fritid. Överskott i boksluten kan enklast användas till investeringar och inköp. Vi kommer att under redovisa förslag om framtidens äldreomsorg.

Stabilitet och ordning och reda i ekonomin är grunden för att steg för steg bygga Södertälje helt och hållbart. När ekonomin förbättras ska det märkas i Södertäljebornas vardag.

Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande

Elof Hansjons (S) kommunalråd

Ewa Lofvar Konradsson (MP) kommunalråd

Staffan Norberg (V) kommunalråd

facebook Twitter Email