Inget barn ska lämnas efter – alla barn ska ges möjligheter

Barn och unga som växer upp i Södertälje ska ha bra möjligheter. Det är inte självklart för alla att det är så. Grunden är en bra skola. För Socialdemokraterna är skolan därför prioritet ett, två och tre inför valet.
Elof och Boel står framför en skolbyggnad
Elof Hansjons och Boel Godner vid Hölö skola.

Vid sidan om skolan ska det finnas möjligheter till sommarjobb för unga, till sommarlovsaktiviteter för barn och till ett omfattande utbud i fritidsverksamhet, kulturskola och föreningslivet. På så sätt kan vi göra vårt allra bästa för att fånga upp så många barn som möjligt. Allt detta räcker dock inte. Ibland är den destruktiva kraften alldeles för stark. Ibland går det riktigt illa för barn och unga i vårt samhälle. Då ska Socialtjänsten finnas där och samarbeta med Polisen, skolan och fritidsverksamheten.

Socialdemokraterna vill se en helhet, ett skyddsnät eller en kedja som fångar upp alla barn och unga som växer upp i Södertälje. Det är viktigare för oss än att sänka skatten.

Skola och förskola

 • Fler utbildade lärare
 • Bemannade skolbibliotek
 • Högstadium i Enhörna
 • Stärk syskonförturen
 • Fler förskoleplatser

Tidiga insatser

 • Bygg upp fler familjecentraler
 • Driv på för att förbättra regionens BUP

Samarbete mellan myndigheter

 • Tight samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsgårdar och polis
 • Gemensam kraftsamling för ordnat studentfirande

Fritid och lov

 • Fler gratis sommarlovsaktiviteter
 • Stärk kulturskolan
 • Rusta upp och bygg nya anläggningar för barns idrottande och kultur
 • Stöd föreningslivet

Trygg uppväxt utanför skolan

 • Stärk fritidsgårdarna med kompetent och utbildad personal
 • Erbjud minst 1 000 sommarjobb i kommunen och kommunala bolag

Fler nyheter från Socialdemokraterna i Södertälje.

facebook Twitter Email