Höghastighetsjärnväg till Södertälje

Nu är det klart att Södertälje Syd blir en av stationerna utmed den framtida höghastighetsjärnvägen.

 Södertälje har tillsammans med de övriga kommunerna längs Ostlänken förhandlat kring medfinansiering och bostadsbyggande för vår medverkan i Sverigeförhandlingen. Idag presenterades resultatet.

Överenskommelsen lägger fast att kommande höghastighetståg ska trafikera Grödingebanan och ha möjlighet att stanna på Södertälje syd. För Södertäljes del innebär det att Södertälje Syds funktion som nod för regionalt och nationellt resande bekräftas.

 

Vi har all anledning att vara glada. På det här sättet ökar både Södertäljes attraktionskraft och konkurrenskraften för näringslivet i vår kommun. – Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande

Södertäljes del i medfinansieringen av bygget blir enligt överenskommelsen 47,5 miljoner kronor och bostadsåtagandet 15 300 nya bostäder fram till 2035. Södertälje är i en expansiv fas och bostadsbyggande av den omfattningen är helt nödvändig i vilket fall som helst, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email