Historisk uppgörelse för att stärka Södertälje

Hösten 2022 blev allvarlig för Södertälje, med en mörk våldsspiral kopplad till grov organiserad brottslighet. Samtidigt har det varit en turbulent politisk tid som givit osäkerhet och tvära svängningar. För våra invånares och kommunens bästa samt för att skapa stabilitet de kommande fyra åren har Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet bestämt sig för att bilda ett styre i Södertälje kommun.

Syftet är att bilda en stabil och handlingskraftig ledning som ska ta itu med dessa viktiga frågor:

  • Fatta nödvändiga beslut för att bekämpa grov organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet
  • Stärka skolan och barns uppväxtvillkor
  • Utveckla arbetsmarknadspolitiken och näringslivspolitiken
  • Hålla ordning och reda i kommunens ekonomi
  • Stärka den gröna omställningen där kommunen vidtar offensiva åtgärder för miljö och klimat

Det är många partier och politiker som sedan valet försökt hitta lösningar för att ta ansvar och föra Södertälje framåt. Det nya styret har för avsikt att förbättra möjligheterna att verka kommunpolitiskt även för de partier som står utanför styret.

Målet är att gemensamt leda kommunen på ett sätt som på allvar skapar trygghet, livskvalitet och ger medborgare, näringsliv och andra verksamheter möjlighet att utvecklas.

Fler nyheter från Socialdemokraterna i Södertälje.

facebook Twitter Email