Fyrverkeri

Gör all användning av fyrverkerier tillståndspliktig

För att motverka missbruket av fyrverkeripjäser bör regeringen se över möjligheterna att göra all användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

Ett totalförbud mot fyrverkerier i Sverige är inte önskvärt. Det är vackert och festligt att förgylla högtider och arrangemang med ett sprakande fyrverkeri. Men för att komma åt missbruket borde en tillståndsplikt ses över.

Motion 2017/18:1078

av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att lagstifta om tillståndsprövning för alla fyrverkerier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemen med felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör på många håll i landet ett växande problem som skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och riktas till och med ibland direkt mot människor, kollektivtrafiken, ambulanser, polis och brandkår.  Langningen är omfattande och föräldrar saknar dessvärre ofta kännedom om hur unga, minderåriga ägnar sig åt att skjuta raketer och fyrverkerier. Under dagarna kring t ex nyår och påsk är problemet ibland så omfattande att människor inte vågar gå ut. Dessutom innebär raketerna och smällarna ett stort lidande för många djur.

Kommunerna har, genom den lokala ordningsstadgan, möjlighet att reglera när och var fyrverkerier får användas och lagstiftningen ger polisen möjlighet att ingripa vid direkta lagöverträdelser som t ex att åldersgränser för inköp och användande inte efterlevs. Branschen har också sedan ett antal år tagit ett större ansvar för att begränsa försäljningen av pyroteknik. Problemet är dock så omfattande att polisen omöjligen kan ingripa och stävja missbruket.

Ett totalförbud mot fyrverkerier i Sverige är inte önskvärt. Det är vackert och festligt att förgylla högtider och arrangemang med ett sprakande fyrverkeri. Men för att motverka missbruket av fyrverkeripjäser bör regeringen se över möjligheterna att göra all användning av fyrverkerier tillståndspliktig.

Ta del av motionen i sin helhet: 
Gör fyrverkerianvändning tillståndspliktig

facebook Twitter Email