Glöm inte välfärdens finansiering på Kongressen

Sveriges kommuner är i ett mycket expansivt läge. Vi bygger nya skolor och äldreboenden, vi behöver fler utbildningsplatser och förstärkta insatser för att få människor i arbete. Samtidigt som vi arbetar för att minska klyftorna i samhället och bygga bort bostadsbristen. Parallellt med detta behövs infrastrukturen byggas ut för att klara framtidens utmaningar. Våra kommuner jobbar med precis just detta. Vi gör det med kraft. Men vi ser också att den underliggande finansieringen till kommunernas välfärd inte kommer att räcka framöver.

 

Inte minst kommer kostnaderna för de nya skolor och äldreboende som byggs göra att en allt större del av budgeten går just till lokaler. Den kommunala sektorn må ha stora överskott idag. Men mycket av överskotten består i engångspengar. De kommande åren kommer inte skatteintäkterna räcka för att täcka de ökande kostnaderna. Trovärdiga prognoser visar på behov av skattehöjningar på mellan 2-6 kronor. Alternativet är massiva nedskärningar år efter år. Socialdemokraterna måste orka prata om vilket samlat skatteuttag som är rimligt samt vilka konsekvenser och möjligheter det ger. En samlad översyn av skattepolitiken med ett resonemang både om välfärdens finansiering och drivkrafter för fler arbeten samt ökat företagande är något som Socialdemokraterna behöver klara av att diskutera.

Kommunala skattehöjningar drabbar främst dem som tjänar minst. Deltidsarbetande, pensionärer och inte minst kvinnor. Lokala debatter i hundratals kommuner kommer uppstå om välfärdens resurser och prioriteringar, samtidigt som statens finanser åter går med överskott tack vare socialdemokratisk regeringspolitik.

Vi inser behovet av, och delar tanken om, mer resurser till försvar och polis. Samtidigt kräver vi att EBO reformeras eller tas bort. Och en långsiktigt hållbar migrationspolitik behövs. Men den generella välfärdens långsiktiga finansiering får inte glömmas bort. Heller inte tanken om likvärdighet i hela landet. Annars riskerar välfärdsstatens trovärdighet att urholkas, den svenska modellen försvagas och argumenten för systemskiften stärkas. Vi är medvetna om att prioriteringar kan behöva göras i kommunerna. Men det räcker inte. De generella statsbidragen måste höjas och välfärden prioriteras upp.

Kongressen bör inte enbart mynna ut i tydlighet om brottslighet och bekämpandet av dess orsaker. En tydlig reformagenda för ett tryggande av välfärden krävs och måste presenteras av Socialdemokraterna på kongressen. Vi som styr Sveriges kommuner behöver ges förutsättningar att fortsätta bygga starka kommuner som klarar av framtidens välfärdsutmaningar. För att vi ska klara det behöver vi hjälpa av vår regering.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna

Jörgen Edsvik, oppositionsråd i Gävle

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande i Linköping

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping

 

facebook Twitter Email