Fundera på hur du vill ha det som äldre

Pia Sjöstrand är engagerad politiker sedan åtta år tillbaka. Denna mandatperiod har hon fått förnyat förtroende att leda arbetet som ordförande i Äldreomsorgsnämnden, som ser till att äldre medborgare får den omsorg och vård de behöver. I det ingår till exempel äldreboenden, hemtjänst och dagverksamhet.
Pia Sjöstrand, ordförande i Äldreomsorgsnämnden.

Under förra mandatperioden genomförde Äldreomsorgsnämnden flera förbättringar för framför allt personalen på kommunens äldreboenden och hemtjänst. Några av dessa var till exempel möjligheten att lära sig det svenska språket bättre eller studera till undersköterska på arbetstid. Denna mandatperiod vill Pia fortsätta utveckla personalens arbetsvillkor och även med arbetet att bygga ut kommunens vård- och omsorgsboenden.

Vi vill också gå vidare med den digitala omställningen inom äldreomsorgen. Dels med vissa system och arbetsuppgifter, dels bli bättre på att nyttja den välfärdsteknik som finns och som kan bidra till att människor förlänger sin självständighet.

Alla medborgare som blir äldre kommer så småningom beröras av äldreomsorgsnämndens område. Det är något som Pia själv tänker på för sin egen del.

Det är nog bra om vi alla tar oss en funderare på hur vi vill ha det när vi blir äldre. Jag vill kunna klara mig på egen hand så länge det är möjligt. Då är det bra att fundera på vad jag behöver göra för att kunna få det så.

Pia är uppvuxen i ett socialdemokratiskt hem, i en familj med socialdemokratiska värderingar och med politik som sträcker sig över alla samhällsområden. Hennes drivkraft är att fortsätta värna om samhällsgemenskap, att vara med och utveckla en politik där alla finns med.

För mig innebär socialdemokrati att systematiskt arbeta för att lyfta alla. Att en del behöver mer för att få lika mycket. Jag tycker om den tanken – du kanske behöver mer än jag för att vi ska nå jämlikhet.

Fler nyheter från Socialdemokraterna i Södertälje.

facebook Twitter Email