Förebyggande arbete minskar utanförskap och kriminalitet

Socialdemokraterna vet, sedan över hundra år, att samhället går att utveckla och att vi tillsammans kan förändra det vi inte tycker är bra. Därför är det förebyggande och vårdande arbetet också det mest prioriterade inom socialtjänstens verksamhet, tillsammans med rättssäker myndighetsutövning och kampen mot fusk och bedrägeri i välfärdssystemen.

Socialdemokraterna i Södertälje ser vikten av att bekämpa och omöjliggöra fusk, bedrägerier och kriminalitet. Samtidigt finns behovet av stöttande insatser innan problemen blir så stora. Det förebyggande arbetet fortsätter vara en viktig del av Socialdemokraternas politik.

Viktoria Hjulström
Viktoria Hjulström, ordförande i socialnämnden i Södertälje kommun.

Det allra bästa sättet att förhindra skjutningar, våld och kriminalitet är att se till att inga unga dras in i organiserad brottslighet. Att som ung vara i riskzonen, till exempel genom svårigheter i skolan eller på grund av en instabil hemsituation behöver aldrig innebära att allt är förlorat, säger Viktoria Hjulström, ordförande i socialnämnden i Södertälje kommun.

En utbildning är den viktigaste förbyggande insatsen som en ung medborgare kan ha idag. Med en utbildning får du lättare ett jobb. Då har du en framtid. Men om du av olika skäl inte klarat av skolan, eller känner att du börjar tappa greppet finns mycket stöd att få. På socialtjänsten finns en hel enhet som enbart arbetar med förebyggande insatser och stöd, barn- och ungdomsgrupper med syfte att utbilda och stärka. Det finns också möjlighet till samtal med kurator och ungdomsmottagning.

Och så har vi vår familjecentral i Geneta, berättar Viktoria Hjulström. Och snart ytterligare en, i Hovsjö. Arbetet drivs tillsammans med barnavårdscentralen, BVC, där kommunen har öppen förskola och föräldragrupper för dem som är hemma med små barn, bland annat med kurser som till exempel ”Förälder i Sverige”. Det är språkstärkande aktiviteter och ger möjlighet till social interaktion med andra.

Samhällsutvecklingen går framåt, och även om vi ibland tycker att det går långsamt, så är det just det långsiktiga arbetet som förbättrar för barn, unga och familjer i vår fina kommun. Så har socialdemokratin fungerat historiskt och så vill vi fortsätta.

Södertäljes förebyggande verksamheter:

Verksamheten erbjuder ungdomar mellan 12 - 22 år enskilda samtal, gör klassbesök, lunchklubb där barnmorska är ute på skolor, pop-up/mottagning ute på gymnasieskolor och gruppverksamhet.

Verksamheten har åtta fältare och en gruppledare. Fältarna gör klassbesök och bedriver fältarbete dagtid vid skolor, har enskilda kontakter och finns ute i bostadsområden på kvällstid.

Nattvandringens syfte är att minska risken att unga rekryteras till kriminalitet och öka andelen ungdomar med social fritid. Det görs genom att öka den goda vuxennärvaron och med ökat vuxenengagemang. Nattvandring är ett viktigt inslag i det kommunala trygghetsarbetet.

Olika typer av samtalsstöd och stöttning. För den som är i behov av skydd kan flytt till annan ort bli aktuell. Därutöver tillkommer insatser som ekonomiskt bistånd, medicinska utredningar, missbruksvård, terapi, sysselsättning, långsiktigt boende, uppbyggnad av sociala nätverk, hjälp med rutiner och hjälp med skuldsanering.

Socialtjänsten och skolan startar gemensamt ett skolsocialt team. Syftet med verksamheten är att på individnivå skapa goda förutsättningar för en fungerande skolgång och en gynnsam hemmiljö och därmed minska risken för att unga människor hamnar i olika typer av utanförskap genom strukturerad samverkan.

Många känner en rädsla för en kontakt med socialtjänsten, allra mest familjer i Södertäljes utsatta områden/riskområden. Samtidigt ser skolpersonal många familjer som behöver stöd i vardagen, inte minst för att barnen ska få en fungerande skolgång.

facebook Twitter Email