Utbildningar

Välkommen till Socialdemokraterna i Södertäljes studieprogram. Här hos oss kan du delta i en rad olika lärorika utbildningar och studier för att lära dig alltifrån den politiska processen till hur du utvecklar ditt ledarskap.

Foto: Anders Löwdin

Våra medlemsutbildningar

Medlemsutbildning steg 1-3
Kurserna vänder sig till dig som vill veta mer om partiets ideologi, historia och hur du kan vara
med att påverka vår politik.
Steg 1 och 2 genomförs lokalt i din kommun och steg 3 genomförs centralt.

Medlemsutbildning – steg 1

I medlemsutbildning steg 1 får du lära dig mer om Socialdemokraternas historia och politik samt hur du
kommer vidare med ditt engagemang.
Innehåll i korthet:
– Våra grundläggande värderingar
– Vår historia – framväxt och genombrott
– Vår organisation – Folkrörelsen
– Grundläggande mötesteknik
– Aktuell politik
– Framtidspartiet

Kursdatum: 1– 2 april, anmäl dig senast den 6mars
23 – 24 september, anmäl dig senast den 28 augusti

Kurserna är externat och kommer att gå i Södertälje

Medlemsutbildning – Steg 2

På medlemsutbildning steg 2 fördjupar vi oss i partiets ideologi och ger dig verktyg och
kunskaper för att kunna driva opinion i politiska frågor.
Innehåll i korthet:
– Opinionsbildning
– Vår ideologi – maktstrukturer i samhället
– Makten: den politiska, ekonomiska och sociala
– En Socialdemokratisk strategi
– Vår historia – Från Folkhem till nutid

Kursdatum: 20 –21 maj, anmäl dig senast 24 april
18 –19 november, anmäl dig senast 23 oktober

Kurserna är externat och kommer att gå i Södertälje.

Medlemsutbildning steg 3

Läs mer om kursen och ansök här

facebook Twitter Email