Den politiska majoriteten presenterar budget

Socialdemokraterna i Södertälje tillsammans med KD, C och MP presenterar ett starkt budgetförslag för 2022 med prioriteringar på barn och unga, äldreomsorg, en attraktiv stad, trygghet och klimatarbete.
Klicka på bilden för att ta del av den politiska majoritetens budgetförslag.

Socialdemokraterna i Södertälje tillsammans med KD, C och MP presenterar ett starkt budgetförslag för 2022, med plan för 2023-2024 med prioriteringar på barn och unga, äldreomsorg, en attraktiv stad, trygghet och klimatarbete.

Här är ett urval av budgetsatsningarna:
Barn och ungas uppväxt
🌹 Vi stärker grundskolan med 25 miljoner
kronor utöver volymkompensation och löneuppräkning.
🌹 Investeringar i nya lokaler för förskolor och skolor samt nya idrottsanläggningar.
🌹Vuxenutbildningen stärks med 4 miljoner kronor samt ytterligare satsningar med 6 miljoner kronor för gymnasieskolan.
rdigt åldrande
🌹 Vi stärker äldreomsorgen med 30 miljoner kronor för ökad grundbemanning och bättre arbets- och schemavillkor.
🌹 Vi bygger ut antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden genom ett nytt äldreboende i Lina.
Trygghet och säkerhet
🌹 Vi stärker arbetet med förebyggande insatser och avhopparverksamhet med 5 miljoner kronor.
🌹 Det myndighetsgemensamma arbetet – PAX – stärks med 3 miljoner kronor.
Attraktiv kommun för boende och näringsliv
🌹 Vi fortsätter att utveckla stadskärnan. Totalt investerar vi ca 500 miljoner kronor under budgetperioden.
🌹 Gratis parkering i 2 timmar på 3 parkeringsytor i stadskärnan fortsätter under 2022.
🌹 Arbetet med att motverka sopdumpning får ett tillskott på 2 miljoner kronor.
🌹 58,5 miljoner kronor investeras årligen för underhåll av gator och vägar, för cykelvägar investeras 30 miljoner årligen.
🌹 Under budgetperioden investeras 22,9 miljoner kronor för att säkra vattenkvaliteten i våra sjöar.

facebook Twitter Email