Nyheter

Stoppa fusk och bedrägerier inom hemtjänsten – ta tillbaka kontrollen

Vi har under denna mandatperiod utvecklat en omfattande och kontinuerlig kontroll över hemtjänsten gällande fusk och bedrägerier inom såväl de privata utförarna som i den i kommunal regi. Vi vet, av erfarenhet och kunskap, att det alltjämt förekommer fusk inom den privata hemtjänstbranschen runt om i vårt land och vår kommun är inget undantag.

Dessa erfarenhet och kunskaper har gjort att Södertälje kommun utvecklat landets kanske mest finmaskiga kontollnät när det gäller att fånga in felaktigheter och organiserat fusk. Kontrollen har också bidragit till att vi i tid kunnat hindra felaktiga utbetalningar. Södertäljes hemtjänst har 40 procent privata utförare och 60 procent i egen kommunal regi. Under denna mandatperiod…

Läs mer

Sälj inte Södertälje sjukhus

Återigen står privatiseringar av sjukhus och vård på Moderaternas agenda. Det beslutades om på partiets arbetsstämma hösten 2021. Socialdemokraterna säger nej till detta.

Region Stockholm är landets rikaste region. Här finns alla förutsättningar för att bedriva en god och jämlik vård, där du som patient snabbt kan få vård och du som jobbar i vården har en god arbetsmiljö och tillräckligt många kollegor. Samtidigt har vi, efter 16 år av borgerligt styre i regionen, landets längsta väntetider på…

Läs mer

Satsningar på personalen gynnar alla

För att Södertäljes äldre invånare ska få möjlighet till ett aktivt liv och känna tillit och förtroende för omsorgsinsatserna i kommunen satsas det stort på den viktigaste resursen - personalen. Bättre arbetsvillkor inom äldreomsorg handlar också om jämställdhet, då många som arbetar inom omsorgen är kvinnor.

Under den nuvarande mandatperioden har vi arbetat intensivt med att förbättra personalens arbetsvillkor, berättar Pia Sjöstrand, ordförande i Äldreomsorgsnämnden. En viktig del i det är att vi erbjuder alla anställda möjligheten att arbeta heltid. I och med det har vi både ökat personalstyrkan och minskat behovet av vikarier. Satsningen på personalen, som Pia pratar om,…

Läs mer

Förebyggande arbete minskar utanförskap och kriminalitet

Socialdemokraterna vet, sedan över hundra år, att samhället går att utveckla och att vi tillsammans kan förändra det vi inte tycker är bra. Därför är det förebyggande och vårdande arbetet också det mest prioriterade inom socialtjänstens verksamhet, tillsammans med rättssäker myndighetsutövning och kampen mot fusk och bedrägeri i välfärdssystemen.

Socialdemokraterna i Södertälje ser vikten av att bekämpa och omöjliggöra fusk, bedrägerier och kriminalitet. Samtidigt finns behovet av stöttande insatser innan problemen blir så stora. Det förebyggande arbetet fortsätter vara en viktig del av Socialdemokraternas politik. Det allra bästa sättet att förhindra skjutningar, våld och kriminalitet är att se till att inga unga dras in…

Läs mer
facebook Twitter Email