Debatt

Södertäljelyftet – Investeringar i en bättre vardag för Södertäljeborna

Tack vare ekonomiskt ansvarstagande och tydliga prioriteringar har vi nu utrymme att investera 100 miljoner kronor under perioden 2017 – 2019 för att bygga Södertälje helt och hållbart.

Genom tydliga prioriteringar, tuffa beslut och noggrann uppföljning har Södertälje kommuns ekonomi steg för steg förbättrats. För fjärde året i rad har Södertälje kommun ett starkare ekonomiskt resultat per invånare än genomsnittskommunen. När ekonomin förbättras och kommunens skuldsättning minskar ser vi ett utrymme för att skynda på och utöka investeringar för att bygga Södertälje helt…

Läs mer

Bygg nya arenor så flickor kan idrotta

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som ska vara öppen för alla. Men så har det inte alltid varit. Länge var flertalet idrotter öppna bara för män. Steg för steg, och i ökande takt under de senaste årtiondena, har idrottandet öppnats upp också för kvinnor. Men ännu återstår mycket innan vi är i mål och har en jämställd idrott.

Idrottsrörelsen bedriver själva ett viktigt jämställdhetsarbete. Antalet aktiva flickor och kvinnor inom idrotten har ökat, kvinnornas representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis. Det sker en utveckling, men fortfarande når inte idrotten flickor i samma utsträckning som pojkar. Riksidrottsförbundets mål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter,…

Läs mer
facebook Twitter Email