Debatt

Välkomna till Södertälje – platsen där världarna möts!

Idag välkomnar vi RFSL till Södertälje. Vi ska också få vara med om den första Prideparaden någonsin här i vår stad.

Södertälje ska vara en öppen, inkluderande och välkomnande plats. Det leder till kreativitet och trivsamhet och detta förhållningssätt ska vara bärande för vår kommun. Som politiker, medborgare och medmänniskor har vi alla ett ansvar. Alla människors lika rätt oavsett vem vi väljer att älska eller hur vi väljer att definiera oss kanske låter som en…

Läs mer

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu drivit igenom att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva kollektivavtal. Beskedet är välkommet för alla som värnar om den svenska modellen.

I Sverige är det arbetsmarknadens parter som förhandlar om och träffar kollektivavtal om anställningsvillkor. Det måste gälla alla företag och inte bara några. Utvecklingen inom bland annat transport, bygg- och restaurangsektorn visar att den fria rörligheten inom EU används för att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Konkurrens mellan företag ska bygga…

Läs mer

Debatt: Vårbudgeten 2017

Det politiska arbetet för ett bättre, jämlikare och starkare samhälle fortsätter. Häromdagen presenterades vårbudgeten för 2017. Där tar vi ytterligare steg för att stärka den svenska modellen, öka tryggheten och utveckla samhällsbygget.

För drygt två år sedan hade Sverige en offentlig ekonomi som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå, inte minst bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora brister i välfärden. Sedan vi bildade regering…

Läs mer

Glöm inte välfärdens finansiering på Kongressen

Sveriges kommuner är i ett mycket expansivt läge. Vi bygger nya skolor och äldreboenden, vi behöver fler utbildningsplatser och förstärkta insatser för att få människor i arbete. Samtidigt som vi arbetar för att minska klyftorna i samhället och bygga bort bostadsbristen. Parallellt med detta behövs infrastrukturen byggas ut för att klara framtidens utmaningar. Våra kommuner jobbar med precis just detta. Vi gör det med kraft. Men vi ser också att den underliggande finansieringen till kommunernas välfärd inte kommer att räcka framöver.

  Inte minst kommer kostnaderna för de nya skolor och äldreboende som byggs göra att en allt större del av budgeten går just till lokaler. Den kommunala sektorn må ha stora överskott idag. Men mycket av överskotten består i engångspengar. De kommande åren kommer inte skatteintäkterna räcka för att täcka de ökande kostnaderna. Trovärdiga prognoser…

Läs mer
facebook Twitter Email