Debatt

Telgebostäder kraftsamlar för att få bukt med svarthandeln med hyreskontrakt

Telgebostäder intensifierar arbetet med att hitta de som olovligt hyr ut eller säljer svarta hyreskontrakt. Det handlar om att skärpa upp de egna rutinerna och kraven, agera på tips, bevakning av marknaden samt ökat samarbete med kommunen och de privata hyresvärdarna. En kraftsamling som ger resultat. Hittills i år har Telgebostäder skilt 82 hyresgäster från…

Läs mer

Svar till de borgerliga partierna om valfrihet i hemtjänsten

Södertälje har extremt dåliga erfarenheter av fri etablering för hemtjänstföretag (LOV). Det fusk och de bedrägerier vi fått uppleva drabbade ytterst våra äldre. Dessutom med skenande kostnader som följd, det får inte hända igen. Efter LOV-dramat i Södertälje har många kommuner avstått från att införa LOV och flera som infört funderar på att avskaffa den….

Läs mer

Välkomna till Södertälje – platsen där världarna möts!

Idag välkomnar vi RFSL till Södertälje. Vi ska också få vara med om den första Prideparaden någonsin här i vår stad.

Södertälje ska vara en öppen, inkluderande och välkomnande plats. Det leder till kreativitet och trivsamhet och detta förhållningssätt ska vara bärande för vår kommun. Som politiker, medborgare och medmänniskor har vi alla ett ansvar. Alla människors lika rätt oavsett vem vi väljer att älska eller hur vi väljer att definiera oss kanske låter som en…

Läs mer

Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu drivit igenom att svenska fackförbund alltid ska kunna kräva kollektivavtal. Beskedet är välkommet för alla som värnar om den svenska modellen.

I Sverige är det arbetsmarknadens parter som förhandlar om och träffar kollektivavtal om anställningsvillkor. Det måste gälla alla företag och inte bara några. Utvecklingen inom bland annat transport, bygg- och restaurangsektorn visar att den fria rörligheten inom EU används för att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Konkurrens mellan företag ska bygga…

Läs mer
facebook Twitter Email