Debatt

trygghetskameror

Trygghetskameror är bra för Södertälje

Polismyndigheten planerar en satsning på trygghetskameror av allmänna platser i Södertälje, utifrån erfarenheter som dragits i Järva och i Malmö. Planering av denna satsning har genomförts i samverkan mellan polisen och kommunkoncernen. Gemensamt över blockgränserna ställer vi oss bakom denna satsning. Vi vill se ett tryggt Södertälje och där kameror kan öka tryggheten för våra…

Läs mer
trygg polis

Tillsammans för ett tryggare Södertälje

Att man ska kunna känna sig trygg i Södertälje är en prioriterad fråga för oss. I årets budgetförslag lägger vi nu närmare 26 mkr extra på att öka tryggheten för oss som bor i vår kommun. Vi vill fortsätta på den redan inslagna vägen där vi förstärker det som vi vet fungerar: ett fördjupat samarbete med polisen, ökad kommunal närvaro i särskilt utsatta områden, fler trygghetskameror,…

Läs mer
sjukvård

Södertälje behöver en god och tillgänglig hjärt- och kärlsjukvård

Stockholms läns landsting har nyligen upphandlat den framtida hjärt- och kärlsjukvården i länet. Vi är kritiska mot utfallet och manar till ett omtag och en fortsatt dialog för att hitta så bra lösningar som möjligt för Södertäljeborna.  Vår utgångspunkt är landstinget måste säkra att en stad av Södertäljes storlek, med 95 000 invånare, fortsatt ska…

Läs mer

Även rika moderatkommuner måste vara med och ta ansvar

Svar till ”Nyanlända kan inte ges förtur till bomarknaden”. Debattartikelförfattarna har rätt i att flyktingmottagandet innebär stora utmaningar för Sveriges kommuner. Men just därför är det rätt av regeringen att se till så att alla kommuner är med och tar ansvar för landets bästa. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skärpt den tidigare ohållbara migrationspolitiken och…

Läs mer
facebook Twitter Email