Debatt

sjukvård

Södertälje behöver en god och tillgänglig hjärt- och kärlsjukvård

Stockholms läns landsting har nyligen upphandlat den framtida hjärt- och kärlsjukvården i länet. Vi är kritiska mot utfallet och manar till ett omtag och en fortsatt dialog för att hitta så bra lösningar som möjligt för Södertäljeborna. Vår utgångspunkt är landstinget måste säkra att en stad av Södertäljes storlek, med 95 000 invånare, fortsatt ska…

Läs mer
facebook Twitter Email