Bygg nya arenor så flickor kan idrotta

Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som ska vara öppen för alla. Men så har det inte alltid varit. Länge var flertalet idrotter öppna bara för män. Steg för steg, och i ökande takt under de senaste årtiondena, har idrottandet öppnats upp också för kvinnor. Men ännu återstår mycket innan vi är i mål och har en jämställd idrott.

Idrottsrörelsen bedriver själva ett viktigt jämställdhetsarbete. Antalet aktiva flickor och kvinnor inom idrotten har ökat, kvinnornas representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis.

Det sker en utveckling, men fortfarande når inte idrotten flickor i samma utsträckning som pojkar. Riksidrottsförbundets mål är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden, men de konstaterar att arbetet med att nå upp till målen går för långsamt.

Här kan vi kommunpolitiker spela en viktig roll. Genom politiska beslut kan vi stötta och påskynda jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen. Det kan vi göra genom att ha ett jämställdhetstänk när vi planerar och bygger nya anläggningar, när vi beslutar om kriterier vid bidragsgivning och om principer vid fördelning av trä­ningstider i våra anläggningar.

Det är oacceptabelt att lag för tjejer ges sämre träningstider eller att tjejdominerade sporters idrottsinvesteringar uteblir.
Det är inte heller acceptabelt att föreningar som inte är öppna för både tjejer och killar får kommunala bidrag. Politiker i kultur- och fritidsnämnder måste vara med och ta ansvar för jämställdheten.

Det finns flera goda exempel där vi i socialdemokratiskt styrda kommuner i Stockholmsregionen redan satt igång med att påskynda jämställdhetsarbetet genom våra investeringar, träningstiders fördelning och bidragsregler.

För oss är det viktigt att analysera idrottsinvesteringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vi är glada att flera byggen av idrottsanläggningar för sporter som idag domineras av tjejer är beslutade och på gång att byggas, till exempel hallar för gymnastik och friidrott.

De nya anläggningarna kommer ge betydligt bättre förutsättningar för tjejers idrottande runt om i Stockholms län och är viktiga steg mot en mer jämställd idrottsregion.
För oss socialdemokrater är ett jämställt idrottsliv en självklarhet. Kvinnor och män ska ha samma lika förutsättningar att välja och utöva idrott. Men för att lyckas i det arbetet måste både idrottsrörelsen och politiker hjälpas åt.

 • Anna Bohman Enmalm, ordförande kultur- och fritidsnämnden (S), Södertälje
 • Robert Aslan, ordförande kultur- och fritidsnämnden (S), Botkyrka
 • Emilia Bjuggren, idrottsborgarråd (S), Stockholms Stad
 • Marie Axelsson, ordförande i kultur och fritidsnämnden (S), Sigtuna
 • Mika Metso, ordförande kultur-, demokrati- och fritidsnämnden (S), Järfälla
 • Azadeh Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot i kulturutskottet (S), Upplands Väsby
 • Sara Kukka-Salam, oppositionsråd och ledamot kultur- och fritidsnämnden (S), Solna
 • Camilla Henricsson Bajas, 2:e vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden (S), Täby
 • Robert Johansson, kulturpolitiker i opposition (S), Stockholms läns landsting
 • Karin Aaseby, 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden (S), Värmdö
 • Johan Augustsson, ordförande barn- och utbildningsnämnden (S), Nynäshamn
 • Per Sjödin, 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden (S), Ekerö.
 • Tanja Bojovic, 2:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden (S), Sollentuna.
 • Kristina Embäck, 2:e vice ordförande kultur-och fritidsnämnden (S), Österåker
 • Christer Erlandsson, 1:e vice ordförande kultur och fritidsnämnden (S), Haninge
 • Ella Tegsten, 2e vice ordförande fritidsnämnden (S), Nacka
 • Jerri Bergström, 2:e vice ordförande i fritidsnämnden (S), Vallentuna
 • Karin Ljung, gruppledare för (S) i kultur och fritidsnämnden, Tyresö
 • Naser Vukovic, 1:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden (S), Upplands Bro
 • Kajsa Adenbäck, 2:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden (S), Sundbyberg
 • Sefkan Halbori, gruppledare för (S) i kultur- och fritidsnämnden, Huddinge.
facebook Twitter Email