Bredband till hela Södertälje senast 2022

Bredbandsutbyggnad i hela kommunen blir en av de viktigaste nyheterna i den budget som S, V och MP kommer att presentera inom kort.

Totalt ges nu besked om att 170 miljoner kommer att investeras fram till 2020. Senast år 2022 ska samtliga hushåll i Södertälje fått erbjudande om bredbandsuppkoppling motsvarande 100 Mbit. Dagens bredbandstäckning är 72 procent av hushållen varav de flesta finns i tätorterna.

Investeringarna är fördelade med 20 mkr år 2017 och sedan 50 mkr årligen till 2020 och är utöver de ca 20 miljoner kronor som Telge Nät hittills har investerat årligen. Investeringsramar för de avslutande åren kommer att justeras i takt med att arbetet fortskrider. Den bedömda utbyggnadstakten är 1 000 hushåll per år. Inriktningen är att utbyggnaden kommer att göras av Telge Nät men också i samverkan med andra aktörer.

För att ytterligare konkretisera arbetet kommer kommunstyrelsen fatta beslut om bredbandsstrategi under hösten 2016.

–        Hela Södertälje ska leva och hela Södertälje ska kunna få nytta av att vara en del av en stor kommun med ekonomisk kapacitet att investera. Jag har mött en otroligt stor efterfrågan på bredband, inte minst från företagare och medborgare i våra kommundelar, nu skapar vi en bredbandsplan för hela Södertälje inklusive landsbygden, säger Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande.

 

–        Bredband är alltmer en grundförutsättning för näringslivet på landsbygden och i kommunens tätorter. Därför är det viktigt att vi nu tar steget och bygger ut. Jag sätter ett stort värde i att vi nu gör det enklare och mer attraktivt att leva och bo i hela kommunen säger Hanna Klingborg (MP) kommunalråd.

 

–        Det finns en tydlig rättviseaspekt i detta. Det har snabbt skett en utbyggnad där det varit enkelt att göra det lönsamt. Jag tycker att vi måste ta ett gemensamt ansvar så att alla invånare i hela kommunen nu får ett erbjudande om snabbt bredband säger Staffan Norberg (V) kommunalråd.

 

För mer information:

Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 070-562 80 77

Mail: boel.godner@sodertalje.se

 

Hanna Klingborg (MP) kommunalråd

Telefon: 076-648 14 99

Mail: hanna.klingborg@sodertalje.se

 

Staffan Norberg (V) kommunalråd

Telefon: 076-648 27 31

Mail: staffan.norberg@sodertalje.se

facebook Twitter Email