Även rika moderatkommuner måste vara med och ta ansvar

Svar till ”Nyanlända kan inte ges förtur till bomarknaden”. Debattartikelförfattarna har rätt i att flyktingmottagandet innebär stora utmaningar för Sveriges kommuner. Men just därför är det rätt av regeringen att se till så att alla kommuner är med och tar ansvar för landets bästa.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skärpt den tidigare ohållbara migrationspolitiken och skapat förutsättningar för ett värdigt och fungerande mottagande över hela landet. Det kommer dock att ta tid att reparera de problem som följt av lång tids oordning i mottagandet.
Inte minst återstår utmaningar kring hur nyanlända ska integreras in i det svenska samhället genom jobb, utbildning och egen bostad.
Den uppgiften faller till stor del på oss som styr i Sveriges kommuner. Vi förstår och delar frustrationen, över inte minst bostadssituationen, som de moderata kommunpolitikerna beskriver i sin debattartikel och som vi vet finns i många delar av landet. Också i våra kommuner har vi brist på bostäder och utmaningar med att se till så att alla har tak över huvudet.
Under två decennier har Sverige haft en modell för flyktingmottagande där vi i stort sett inte kunnat styra var nyanlända ska bosätta sig. Resultatet har blivit att en stor andel nyanlända i praktiken har koncentrerats till miljonprogrammens fattigaste bostadsområden, vilket skapat grogrund för sociala problem. Denna utveckling måste brytas och det är därför nödvändigt att flyktingmottagandet fördelas jämnt över Sveriges kommuner.
Tyvärr tycker vi att de moderata debattartikelförfattarna missat poängen med bosättningslagen – att alla måste vara med och ta ansvar för att integrationen och flyktingmottagandet ska fungera. Med bosättningslagen gjorde regeringen klart att det inte bara är kommuner med många hyresbostäder som ska dra lasset. Även välbärgade kommuner i starka arbetsmarknadsregioner har ett stort ansvar.
Under flera år har många kommuner, i synnerhet moderatstyrda kommuner med välbärgade invånare, underlåtit att bygga bostäder, framför allt hyresrätter. Genom att inte bygga hyreslägenheter har dessa kommuner därmed kommit undan sitt sociala ansvar.
Rika moderatkommuner belägna i stora och starka arbetsmarknadsregioner har under flera decennier dragit fördel av att andra kommuner tagit ansvar för bostadsförsörjningen och byggt hyresrätter. Dessa kommuner har dragit fördel av att människor med lägre inkomster kunnat jobba inom välfärd eller privat sektor där, men bott i våra kommuner där de har råd med lägenheterna.
Därför är vårt besked till de moderata kommunpolitikerna: Era kommuner måste också ta ett socialt ansvar för att vårt land ska fungera bättre. Ni måste dra ert lass för att människor ska kunna flytta dit jobben finns, för att vi ska minska segregationen och klyftorna i vårt land.
Det duger inte att ställa sig bredvid och låta någon annan göra jobbet. Det har moderata kommunpolitiker kommit undan med alldeles för länge.
–          Boel Godner (S), kommunalråd i Södertälje
–          Kenneth Nilsson (S), kommunalråd i Örebro
–          Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd i Malmö
–          Ebba Östlin (S), kommunalråd i Botkyrka
facebook Twitter Email