Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet placeras i Södertälje

Arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdsbrott ska stärkas. Därför inrättar regeringen en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, som startar sin verksamhet i Södertälje den 1 januari 2024. Att myndigheten får sin placering i Södertälje beror på att kommunen så framgångsrikt har arbetat mot organiserad brottslighet under en lång tid.

– Nyckeln till vår framgång är samverkan. Tillsammans med Polisen, Skatteverket och Socialtjänsten har vi systematiskt och intensivt arbetat mot brottslighet i över 10 års tid, berättar Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, som kan presentera nyheten om den nya myndigheten idag, samtidigt med finansminister Mikael Damberg. Utbetalningsmyndigheten kommer ha två huvudsakliga uppgifter. Den ena är att…

Läs mer

Våra två kommunalrådssekreterare

På kommunalrådskansliet i Södertälje finns två kommunalrådssekreterare för Socialdemokraterna. De fungerar bland annat som en länk mellan kommunalråd och förvaltning, planerar aktiviteter, kommunikation och möten, bevakar utvecklingen i Södertälje och omvärlden.

Nasif Kasarji har arbetat på kansliet i tre år och har en mycket god insikt i hur politiken och kommunen fungerar. Nasif sitter även med som vice ordförande i styrelsen för Telge Nät. Nu kan vi även presentera vår nya kommunalrådssekreterare sedan årsskiftet, Marie Pårs Edgren. Marie kommer närmast från Södertälje sjukhus, där hon arbetat…

Läs mer

Den politiska majoriteten presenterar budget

Socialdemokraterna i Södertälje tillsammans med KD, C och MP presenterar ett starkt budgetförslag för 2022 med prioriteringar på barn och unga, äldreomsorg, en attraktiv stad, trygghet och klimatarbete.

Socialdemokraterna i Södertälje tillsammans med KD, C och MP presenterar ett starkt budgetförslag för 2022, med plan för 2023-2024 med prioriteringar på barn och unga, äldreomsorg, en attraktiv stad, trygghet och klimatarbete. Här är ett urval av budgetsatsningarna:Barn och ungas uppväxt Vi stärker grundskolan med 25 miljonerkronor utöver volymkompensation och löneuppräkning. Investeringar i nya lokaler…

Läs mer

Södertäljebladet, dec 2020

Läs Södertäljebladet digitalt, 12 sidor med aktuell information från Socialdemokraterna i Södertälje

Under december har ett nytt nummer av vår tidning, Södertäljebladet, delats ut till hushållen i Södertälje kommun. I den 12 sidor långa tidningen kan du läsa Boel Godners brev till Södertäljeborna, ”Ministern har ordet” med Lena Hallengren, hur är det att vara fritidspoltiker, aktuella fokusområden och mycket mer. Klicka på bilden för att läsa tidningen…

Läs mer
facebook Twitter Email