Höghastighetsjärnväg till Södertälje

Nu är det klart att Södertälje Syd blir en av stationerna utmed den framtida höghastighetsjärnvägen.

 Södertälje har tillsammans med de övriga kommunerna längs Ostlänken förhandlat kring medfinansiering och bostadsbyggande för vår medverkan i Sverigeförhandlingen. Idag presenterades resultatet. Överenskommelsen lägger fast att kommande höghastighetståg ska trafikera Grödingebanan och ha möjlighet att stanna på Södertälje syd. För Södertäljes del innebär det att Södertälje Syds funktion som nod för regionalt och nationellt resande…

Läs mer
facebook Twitter Email