För ett tryggt och hållbart Södertälje – Budget 2023-2025

I Södertälje ska alla känna sig trygga i vardagen. Det börjar med en ansvarfull budget. Den nya majoritetens budget ger ett positivt resultat på sista raden men samtidigt handlingsutrymme att arbeta för ett tryggare Södertälje med en långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

När den nya majoriteten nu står i startskedet för kommande mandatperiod befinner sig Södertälje i ett svårt läge med stora utmaningar och tuffare ekonomiskt läge i sikte. Med en lågkonjunktur framför oss är det av stor vikt att vi hushållar med våra ekonomiska resurser. Samtidigt behöver vi satsa på kommunens fortsatt hållbara utveckling. Det är…

Läs mer

Historisk uppgörelse för att stärka Södertälje

Hösten 2022 blev allvarlig för Södertälje, med en mörk våldsspiral kopplad till grov organiserad brottslighet. Samtidigt har det varit en turbulent politisk tid som givit osäkerhet och tvära svängningar. För våra invånares och kommunens bästa samt för att skapa stabilitet de kommande fyra åren har Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet bestämt sig för att bilda ett styre i Södertälje kommun.

Syftet är att bilda en stabil och handlingskraftig ledning som ska ta itu med dessa viktiga frågor: Fatta nödvändiga beslut för att bekämpa grov organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet Stärka skolan och barns uppväxtvillkor Utveckla arbetsmarknadspolitiken och näringslivspolitiken Hålla ordning och reda i kommunens ekonomi Stärka den gröna omställningen där kommunen vidtar offensiva åtgärder för miljö och…

Läs mer

I Södertäljes intresse i Riksdagen

Ingela Nylund Watz och Abraham Halef är riksdagskandidater för Socialdemokraterna i Södertälje. I riksdagen vill de fortsätta driva frågor som är viktiga för Södertälje men också för övriga delar av Sverige.

– Om vi får förtroende i årets val kommer vi fortsätta driva de här frågorna och fler som är viktiga för Sverige men framförallt för Södertälje i Sveriges Riksdag, säger de båda med stor samstämmighet. Fler nyheter från Socialdemokraterna i Södertälje.

Läs mer

Inget barn ska lämnas efter – alla barn ska ges möjligheter

Barn och unga som växer upp i Södertälje ska ha bra möjligheter. Det är inte självklart för alla att det är så. Grunden är en bra skola. För Socialdemokraterna är skolan därför prioritet ett, två och tre inför valet.

Vid sidan om skolan ska det finnas möjligheter till sommarjobb för unga, till sommarlovsaktiviteter för barn och till ett omfattande utbud i fritidsverksamhet, kulturskola och föreningslivet. På så sätt kan vi göra vårt allra bästa för att fånga upp så många barn som möjligt. Allt detta räcker dock inte. Ibland är den destruktiva kraften alldeles…

Läs mer
facebook Twitter Email