Estetiska behandlingar

Motion 2017/18:821

av Yilmaz Kerimo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för estetiska behandlingar så att de alltid ska genomföras av legitimerade läkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltför ofta blir människor som genomgår skönhetsoperationer felbehandlade. Enligt Socialstyrelsen är mörkertalet så stort att det inte går att sammanställa statistik över hur stor andel av ingreppen som går fel.

I många länder krävs ett särskilt tillstånd för att få genomföra estetiska behandlingar, såsom plastikkirurgi, laserbehandling, fillers och antirynkinjektioner av botox. I Sverige är dock patientsäkerheten låg för personer som genomgår den här typen av behandlingar. Branschen är nästintill helt oreglerad, och den som drabbas av en felbehandling har små möjligheter att klaga. Antalet felbehandlade har ökat markant på sistone kan vi läsa via medierna.

En utredning från Socialstyrelsen har föreslagit en rad åtgärder för att öka säkerheten kring estetiska behandlingar i Sverige. Socialstyrelsens utredare föreslår bland annat att det ska krävas ett särskilt tillstånd för att få utföra estetiska behandlingar, att undersökningen inför valet av behandling ska genomföras av en läkare eller tandläkare samt att en 18-årsgräns för patienter införs.

Min uppfattning är att regeringen bör ta intryck av Socialstyrelsens utredning och skyndsamt återkomma med ett förslag om hur patientsäkerheten kan förbättras för personer som genomgår estetiska behandlingar. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

facebook Twitter Email